Kalendarium

Wtorek, 2022-07-05

Imieniny: Antoniego, Bartłomieja

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Moje zdrowie w moich rękach

2020/2021

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE

 

 

Skład Zespołu Promocji Zdrowia

Koordynator- K.Wilk

Nauczyciele: Agnieszka Domieniuk, Anna Dubczyńska, Grzegorz Kozłowski, Sylwester Kuśmierz, Martyna Młynarska, Krzysztof Protazy, mgr Angelika Palenga,  Joanna Muchowska, Anna Zubczewska, Zofia Pastewka, Ewelina Kosatka

 

 

Hasła przewodnie:

 • W drodze do szkoły i w szkole
 • Dobrostan w uczniu

Odpowiedzialni

Realizacja tego planu wymaga współdziałania wielu podmiotów w szkole jak  i instytucji wspierających. W szkole to: zespół do spraw promocji zdrowia, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, dyrekcja oraz rodzice, organizacje uczniów, pielęgniarka szkolna, pracownicy obsługi.

Instytucje współdziałające

Realizacja programu wymaga współdziałania z następującymi instytucjami oraz przedstawicielami społeczności szkolnej i lokalnej Targówka:

 • Urzędem  Dzielnicy Targówek
 • SZPZLO Warszawa – Targówek
 • strażą miejską i policją ( w zakresie profesjonalnego wspierania zadań dotyczących zapewnienia  bezpieczeństwa oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych )
 • pielęgniarką szkolną
 • radą rodziców
 • dietetykiem
 • psychologiem, pedagogiem
 • samorządami szkolnymi

Adresaci

Planowane działania są  adresowane głównie do uczniów, ale również do rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Metody działania

Zamierzone cele realizowane będą podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez nauczycieli, pracowników szkoły i instytucje współdziałające przy wykorzystaniu zarówno metod pasywnych, takich jak pogadanki, wykłady, rozmowy i inne; aktywnych takich, jak zajęcia warsztatowe, konkursy, drama itp. Działania będą umieszczane na waklecie https://wke.lt/w/s/Hs5jmZ

Ewaluacja

Prowadzone działania będą na bieżąco odnotowywane w dziennikach lekcyjnych i protokołach rad pedagogicznych. Informacje o działaniach pojawią się w formie sprawozdań na zakończenie każdego semestru.

Zespół Promocji Zdrowia

E-dziennik

 

Rok szkolny 2019/2020

Międzynarodwy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu!

Pewnie zaskoczy Cię, że drugi największym problem ekologiczny Unii Europejskiej, po zanieczyszczeniu powietrza, to hałas. To dźwięki, które odbierane w sposób indywidualny, drażnią nas, a także...

Rok szkolny 2018/2019

 

ZDROWE JEDZENIE, SPORT I RATOWANIE TO JEST DLA NAS W TYM ROKU ZADANIE!

2018/2019

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE

 

 

 1. Powołanie zespołu Promocji Zdrowia

Koordynator- A....

O programie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 roku Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary...

Pliki do pobrania