Kalendarium

Wtorek, 2022-07-05

Imieniny: Antoniego, Bartłomieja

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O nas
 3. O nas

O nas

Szkoła Podstawowa nr 114 to szkoła prawie o 100 letniej tradycji. W 2020r. obchodzone będzie100 lecie istnienia. Położona  na warszawskim Targówku w pobliżu teatru Rampa, parku Wiecha i przyszłej stacji metra. Od 1 września 2017r. stała się 8 letnią szkołą. Pracuje ponad 80 nauczycieli, 26 pracowników administracji i obsługi. Pobiera naukę ponad 630 uczniów w 30 oddziałach klas I –VII. Organizowane są również oddziały przedszkolne. Uczniami szkoły są dzieci z najbliższego środowiska ale nie tylko.

W ramach integracji i nauczania włączającego jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 2007 r. organizowane są klasy integracyjne.  Z zespołem  klasowym pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel wspomagający - sprawujący opiekę nad dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Misją szkoły jest wieloaspektowe wparcie każdego dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, patriotycznej i społecznej.

 

Szkoła:

- zapewnia wszystkim uczniom równe szanse

- wspomaga wszechstronny rozwój uczniów w celu umożliwienia im odniesienia sukcesu na miarę możliwości

- uczy samodzielności, współpracy i odpowiedzialności

- stwarza atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych

- dąży do poznania i umożliwienia rozwoju indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów

- propaguje zdrowy styl życia

- stwarza warunki do realizacji zadań statutowych

- kształci wychowanków coraz lepiej przygotowanych do dalszych etapów edukacji oraz funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości

- współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły

- otwiera się na współpracę międzynarodową w celu poznania kultur innych państw i rozszerza kształcenie językowe

- bazuje na bogatej historii szkoły oraz na patriotycznych korzeniach polskości i wzorcach godnych do naśladowania (patron szkoły)

- wdraża program wychowawczo – profilaktyczny „Wczoraj i dzisiaj ku bezpiecznej przyszłości

- buduje relacje między uczniami  a nauczycielami i rodzicami

- jest przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli

- zapewnia pomoc specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy i terapeutów

- uczy zespołowego współdziałania

Dąży, aby wychowanek (absolwent) był światłym człowiekiem (europejczykiem), o otwartym umyśle, wyróżniającym się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka, ale świadomym swoich korzeni i odczuwającym ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Działania szkoły opisane w programie wychowawczo – profilaktycznym „Wczoraj i dzisiaj ku bezpiecznej przyszłości” świadczą o jej niepowtarzalnym charakterze.

Zainspirowani jesteśmy twórczością patrona szkoły – Jędrzeja Cierniaka, niegdyś nauczyciela w 114 oraz historią szkoły. Realizujemy projekty „Dlaczego Jędrzej Cierniak jest patronem naszej szkoły?, Poznajemy życie i twórczość Jędrzeja Cierniaka.

 

Do tradycji szkolnych należą:

- organizacja corocznego rajdu im. Jędrzeja Cierniaka na symboliczny grób w Palmirach we współpracy z harcerzami, wycieczki na Cmentarz Bródnowski do grobu I kronikarki szkoły i długoletniej nauczycielki Marii Nawrockiej

- bieg im. Ludwika Hendzla (dawnego nauczyciela WF)

 - rozgrywki klasowe o puchar dyrektora szkoły

- pasowanie na ucznia szkoły, ślubowanie pierwszoklasistów, ślubowanie na świetlika, pasowanie na czytelnika

- wigilie klasowe i Jasełka środowiskowe z udziałem społeczności lokalnej

- święto szkoły (rocznica śmierci patrona szkoły)

- dni kultury ludowej (konkursy ludowe, warsztaty ludowe)

- organizacja konkursów szkolnych i o zasięgu międzyszkolnym (ortograficzny, czytania ze zrozumieniem, informatyczny, plastyczny, fotograficzny, filmowy itp.). Organizowane we współpracy z Urzędem Dzielnicy, Firmą Granna i pod patronatami Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka woj. mazowieckiego. Organizacja festynu środowiskowego połączonego z prezentacją talentów, promocją zdrowego stylu  życia we współpracy z Egurrola Dance, PKO, Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek, Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga

- środowiskowe imprezy z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, Matki i Ojca

- działalność samorządowa oraz wolontariacka

- współpraca z lokalnymi przedszkolami i realizacja projektu „Spotkania ze szkołą”

Oferta edukacyjna szkoły:

 1. Język angielski od klasy I, w klasie VII możliwość nauczania na poziomie rozszerzonym (przygotowanie do dwujęzyczności), przygotowanie do egzaminu zewnętrznego certyfikującego znajomość języka
 2. Od klasy VII drugi język do wyboru hiszpański lub niemiecki  
 3. Od klasy VI możliwość nauki języka niemieckiego (przygotowanie do certyfikatu DSD I)
 4. Realizacja 5 innowacji pedagogicznych:

- „Wariacje z językiem angielskim tzw. dwujęzyczność w edukacji wczesnoszkolnej”

- „Mały programista” w kl. I-III

- „English My hobby” w kl. VII – VIII

- „English opens the door to our future” w kl. IV-VI

- „Balonowy zawrót głowy" - zajęcia świetlicowe

 1. Bogaty program sportowy we współpracy z Urzędem Dzielnicy, Klubem GROM, animatorami na ORLIKU
 2. Liczne koła zainteresowań i przedmiotowe dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych
 3. Zajęcia wychowawcze i profilaktyczne prowadzone przez wychowawców, pedagoga, psychologa we współpracy ze Strażą Miejską i innymi instytucjami
 4. Zajęcia z logopedą, terapeutami z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej

Realizowane projekty i przedsięwzięcia:

1. Projekt „Wars i Sawa” – Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych,  systemowe wsparcie dla uczniów rozwijających zainteresowania i zainteresowania poprzez realizację programu szkolnego „Dzieci potrzebują sukcesów”, współpraca z Politechniką Warszawką, Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Warszawskim, realizacja projektu Bródnowski Uniwersytet Dzieci

2. Wars i Sawa grają w szachy” - Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych

3. Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjnych dla uczniów wybitnie uzdolnionych:

8 IPN z matematyki, 4 IPN z  języka angielskiego, 2 IPN z informatyki, 1 IPN z języka polskiego,

1 IPN z chemii

4. 8 wybitnych uczniów, którzy w latach  2010 -2017 otrzymali nagrodę „Orzeł Targówka” za osiąganie wysokich wyników w nauce, sukcesy w nauce i sportowe, postawę społeczną

5. Wars i Sawa grają w szachy” - Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych

6. Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją  - systemowe działania z uczniami z ryzyka i dysleksją rozwojową

7. Warsavianistyczna Szkoła – certyfikat na lata 2017-2019

8. W ramach projektów międzynarodowych eTwinning w latach 2013- 2017 zrealizowano 46 projektów z krajami europejskimi (Bułgaria, Czechy, Cypr, Grecja, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy)

W 2017/2018r. - nadal realizujemy projekty międzynarodowe, w drugim miesiącu pracy zrealizowano 3 projekty i otrzymano 3 odznaki Quality Label i European Quality Label

Większość projektów otrzymała ogólnopolskie i europejskie odznaki jakości - European Quality Label i Quality Label, nagrodę European Language Label za projekt Let”s Learn Together (nagroda za innowacyjność w nauczaniu języków obcych) oraz I nagrodę w konkursie ogólnopolskim Nasz projekt eTwinning za projekt „Sense Europe”

8. Projekt Erazmus plus „RESPECT” realizowany jest w latach 2016- 2018 razem z partnerami: Cypr, Hiszpania i Bułgaria

8. Projekty językowe: Instaling, Kids Project, Euroweek, Lingua Bona i inne

9. Program Global Scholar – Global Cities w kl. IV – VII

10. Projekty Wsparcie na starcie, Kuźnia talentów, Pozytywna dyscyplina  we współpracy z Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa

11. Kampanie Wiem, co jem, Śniadanie daje moc. Tygodnie Dobrego Jedzenia, Owocowe, piątki, Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole, Ciche piątki

13. Programy realizowane we współpracy ze Stacją Sanitarno Epidemiologiczną: Trzymaj Formę, Nie Pal Przy mnie, proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Czyste powietrze wokół nas, Więcej wiem, mniej choruję, Niesamowity świat higieny jamy ustnej itp.

14. Programy realizowane przez pielęgniarkę szkolną: Profilaktyka jamy ustnej, Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza, Program ortopedyczny, Program profilaktyki słuchu

15. Realizujemy projekty czytelnicze: Książki naszym marzeń, Cała Polska czyta dzieciom, Książka w podróży – crossbooking, Tygodnie szczególnego czytania dzieciom na Targówku, Zaczytany Targówek, Czytajmy, Biblioteczne bum bajeczne, czyli Targówek pełen słówek, Poczytaj mi kolego, koleżanko, Wieści kulturalne, czyli co, gdzie, kiedy?, Pasowanie na czytelnika, Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, Partnerstwo dla książki, Klub Recenzenta, Program Edukacji Kulturalnej,

16. Projekty profilaktyczne: Stop Przemocy, Czyste głowy, Epsilon, Cybernauci, Bezpieczny Internet, Ratujemy i uczymy ratować we współpracy z WOŚP, Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, Bezpieczne wakacje

17. Projekty informatyczne: Mega Misja w świetlicy, Mistrzowie Kodowania, Robotyka

18. Projekty sportowe: Kids Atletic, Grom, Akademia biegania, Zajęcia sportowe z koszykówki, WF w klasach I-II , animacje sportowe na Orliku  

19. Opracowujemy i realizujemy projekty w ramach budżetu partycypacyjnego:

- 2017 - Kreatywna świetlica

- 2018 – Kreatywna świetlica, Ratujmy nasze życie – defibrylator, Aktywny Targówek, Bezpieczny senior,

Konkursy międzyszkolne – organizator szkoła: Targóweckie dyktando dla młodzieży i dorosłych, Mistrz Ortografii, Czytam ze zrozumieniem, Informatyczny, Turniej Superfarmera, konkurs filmowy, konkurs fotograficzny Czy to Ty, czy to Ja - który z nas jest prawdziwy?, konkurs plastyczny na utwór polskiego poety.

Organizujemy wiele konkursów szkolnych i bierzemy udział w licznych konkursach pozaszkolnych.

 

W zakresie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych współpracujemy z Policją,
Strażą Miejską , Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 13 i nr 4, Domem Kultury Zacisze, Domem Kultury Świt, Parafią pw. Chrystusa Króla, pobliskimi przedszkola, Biblioteka dla, Dzieci i Młodzieży nr 12, chórem Sonorki, Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytetami, Radą Języka Polskiego, Stowarzyszeniem VOX HUMANA, Towarzystwem Aktywności Twórczej Szansa, VIII Ogrodem Jordanowskim,  Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Stowarzyszeniem Epsilon Centrum Edukacji i Profilaktyki,  MOPS, Caritas, Uczniowskimi Klubami Sportowymi (KS GROM), PGR Bródno, GRANNA, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji , Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek i in.


Baza szkoły:

 1. Przytulne sale i pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostęp do Internetu,  projektory, komputery, tablice interaktywne, tablety, roboty edukacyjne, itp
 2. Zajęcia w pracowniach prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, elementów oceniania kształtujacego
 3. Zajęcia informatyczne w dwóch pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu
 4. Biblioteka oraz czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, czynna od 8.00 do 16.00
 5. Pracownie terapeutyczne wyposażone w nowoczesne pomoce
 6. Harcówka dla harcerzy i zuchów
 7. Gabinet profilaktyki medycznej, czynny codziennie od 7.30 do 15.05
 8. Nowoczesne boisko szkolne,  plac zabaw ze ścieżką zdrowia
 9. Świetlica szkolna z  pracownią internetową na 5 stanowisk, czynna od 6.30 do 18.00
 10. Posiłki w stołówce, II śniadania w klasach, mleko i owoce, warzywa w ramach programu Agencji Rynku Rolnego
 11. Szkoła jest  monitorowana
 12. Boiska sportowe przy szkole i ORLIK 2012, hale pneumatyczne przykrywające boiska na okres zimy

 

Szkoła Podstawowa nr 114 to przede wszystkim dzieci, rodzice, pracownicy szkoły  i prawidłowe relacje między tymi podmiotami.

Szkoła 114 jest szkołą przyjazną dziecku. Nie można byłoby tego osiągnąć bez wspaniałych pedagogów, którzy pracują w 114. Oddają swoje serce, wiedzę, poświęcenie, cierpliwość, spokój i czas. Rozumieją potrzeby wychowanków. Szkołę 114 można nazwać szkołą przyjazną dziecku, ale również szkołą nowoczesną z jasno wyznaczonymi celami, bezpieczną i przyjazną uczniom, wychowującą uczniów – wychowanków XXI wieku i nie zapominającą o tradycjach i bogatej historii szkoły.