Kalendarium

Wtorek, 2022-07-05

Imieniny: Antoniego, Bartłomieja

Duplikat dokumentu

Za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

9,00 zł - duplikat legitymacji szkolnej

26,00 zł - duplikat świadectwa

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy danej placówki oświatowej z dopiskiem:

imię i nazwisko ucznia/absolwenta, SP114

nr rachunku: 72103015080000000550744015

 

 

Podstawa prawna:

 1.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170)

2.        Ustawa o opłacie skarbowej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1827)