Kalendarium

Środa, 2022-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Projekty

Projekty

Projekt edukacyjny "Przez śmiech do wiedzy - Pokonaj wirusa"

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego  "Przez śmiech do wiedzy - Pokonaj wirusa." Projekt otrzymał dotację Biura Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy. Udział w projekcie wezmą uczniowie klas 1-3 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.


Cele projektu:

  • -...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocjaˮ

,,W roku szkolnym 2021/ 2022 oddział przedszkolny i klasa 1B biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocjaˮ.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych u dzieci oraz wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość....

Moje Miasto bez Elektrośmieci

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” powstał w roku 2011 z inicjatywy ElektroEko. W pierwszym etapie obejmował działania lokalne, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku osiągnął zasięg ogólnopolski z bardzo dużym zainteresowaniem szkół działaniami edukacji...

„Szkoła pamięta 2021”

„Szkoła pamięta 2021” – jesteśmy w projekcie MEiN. „Szkoła pamięta” to następujące działania: odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii;uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy;przygotowanie wystawy/gazetki ściennej...

SP 114 laureatem Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka przyznana została w roku szkolnym 2021/2022 Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka. 

Janusz Korczak to autorytet pedagogiczny, jest jednym z przewodników dla warszawskiego samorządu w dziedzinie...

Akademia Przyszłości

Akademia Przyszłości to ogólnopolski program, który dzięki unikalnej metodologii - Systemowi Motywatorów Zmiany przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu.

Akademia Przyszłości powstała w 2003 roku i jest siostrzanym projektem SZLACHETNEJ PACZKI.

W roku szkolnym...

Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie.

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny „Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem w projekcie jest Fundacja Habitat for Humanity Poland.

Program ma na...

Emp@tyczna Klasa

Ogólnopolski projekt Emp@tyczna Klasa, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów...

Szkoła w Chmurze Microsoft

Szkoła została wyróżniona przez Microsoft Polska w programie Microsoft „Szkoły w Chmurze” oraz wyróżniona przez m.st. Warszawa za aktywne i systematyczne korzystanie z rozwiązań jakie niesie przystąpienie do projektu eduwarszawa i korzystanie z cyfrowej platformy edukacyjnej oraz ...

Projekt z Oksfordu do Warszawy.

To projekt  edukacyjny współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy,  który będzie realizowany w naszej szkole przez klasę 7b we współpracy z Fundacją Bez Wizy.

Tradycja wyrafinowanej sztuki prowadzenia sporu sięga czasów starożytnych. Poważne debaty uczą logicznego...

Fundusz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK

Projekt konkurs informatyczny "Bezpieczni w sieci"  został dofinansowany przez NASK w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych

Fundusz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych jest prowadzony przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Jego celem jest dofinansowanie rozmaitych inicjatyw...

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" / "Bilingual Future"

Oddział przedszkolny realizuje program o powszechnej dwujęzyczności dzieci.

 

W naszej szkole Program Powszechnej Dwujęzyczności realizowany jest w oddziale przedszkolnym od 2018r.

Misją programu jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie języka...

Twoje dane - Twoja sprawa

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program realizowany jest od roku 2009 pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz...

Uczymy Dzieci Programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można...

Kompetencje na szóstkę

Klasa 4d wraz ze swoją wychowawczynią p. Małgorzatą Łaska w ramach lekcji wychowawczych realizuje projekt Kompetencje na szóstkę. Program organizuje Fundacja Uniwersytet Dzieci.  W ramach programu uczniowie realizują cykl lekcji kształtujących kompetencje społeczne. Nauczyciel...

Edukreator na Mazowszu „Kreatywna szkoła podstawowa”

Edukreator na MazowszuKreatywna szkoła podstawowa” w działaniach na rzecz

- rozwijania aktywności uczniowskiej i zaangażowania w działalność kulturalną poprzez: promowanie uczestnictwa w kulturze, umożliwianie kontaktu z wytworami kultury i zjawiskami kulturowymi oraz działania...

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Certyfikat został przyznany na lata 2017 –...

Ogarnij Inżynierię

 “Ogarnij Inżynierię”to projekt realizowany przez Fundację Katalyst Engineering. Jego celem jest pobudzanie wyobraźni i budowanie zainteresowania uczniów inżynierią i naukami ścisłymi. Jest to innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z...

Insta.Ling

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności...

Program EUROWEEK

Program EUROWEEK to warsztaty językowe dla uczniów, organizowane w malowniczych Sudetach. Nasza szkoła organizuje 5-dniowe wyjazdy dla uczniów 2 razy w roku (jesienią i wiosną). Całodniowe warsztaty prowadzone są w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych zakątków...

Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

Projekt zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń– a w nim zespół doradców metodycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Instytucjami wspierającymi były: Główny Oddział nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Biuro Edukacji oraz...

ERASMUS +

Głównym założeniem Erasmusa+ jest współpraca w realizacji innowacyjnych pomysłów oraz wymiana dobrych praktyk.

 

Temat naszego projektu to: ‘Respect - a Value for a Lifetime’ „Szacunek – wartość na całe życie”.

Projekt realizowany jest w terminie : wrzesień...

eTwinning

Program eTwinning to współpraca szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nasza szkoła realizuje projekty eTwinning od marca 2013. Mamy w tej dziedzinie liczne sukcesy - krajowe i europejskie odznaki...

Varsavianistyczna Szkoła

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół za:

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z...

Szkoła z pomysłem

 

Szkoła z pomysłem to wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy dla szkoły, która wdraża innowacyjne i kreatywne projekty. Działania te wyróżniają szkołę w środowisku w skali mikro i makro. Założeniem projektu jest promowanie mocnych stron szkół, aby w bardziej zrównoważony...

Innowacje

Innowacje realizowane w naszej szkole

 


   

Innowacja "English opens the door to our future" (Angielski furtką do naszej przyszłości)

Autor: Małgorzata Łaska

Przedmiot: język angielski

Klasa realizująca innowację: 4d

Data wprowadzenia: 1 września 2017 r.

Data zakończenia:...

Wars i Sawa

 

Prace nad „Warszawskim systemem wspierania uzdolnionych” rozpoczęły się w 2008 roku. Jego podstawowym założeniem jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. Kluczowym elementem systemu stał się...

NUADU

Projekt NUADU wykorzystuje technologie informatyczne. Jest to narzędzie wspierające edukację w zakresie ewaluacji wiedzy ucznia z matematyki, przyrody, historii, języka angielskiego, języka polskiego, biologii, chemii, fizyki i geografii. Platforma pozwala na codzienne ćwiczenie zadanych...

Innowator Roku

Szkoła została uhonorowana tytułem Innowator Roku 2012 w Oświacie w kategoriiInnowacyjna Szkołaza wprowadzanie innowacyjnych działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w integracji ze środowiskiem, za stworzenie wszystkim uczniom warunków do rozwoju, za przybliżanie roli integracji i...