Kalendarium

Wtorek, 2022-07-05

Imieniny: Antoniego, Bartłomieja

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O nas
  3. Nauczyciele

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

sp114@edu.um.warszawa.pl

mmadry@edu.um.warszawa.pl

awojcicka@edu.um.warszawa.pl

akurzela@edu.um.warszawa.pl

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp

Nazwisko

Imię

Adres e-mail

Funkcja/ przedmiot

Wychowawstwo

1.

Adamczyk

Justyna

jadamczyk@sp114.edu.pl

 biologia

klasa 8d

2.

Ajdacka

Wiesława

wajdacka@sp114.edu.pl

wychowawca świetlicy

 

3.

Badowska

Danuta

dbadowska@sp114.edu.pl

wychowanie przedszkolne

 

4.

Belkiewicz

Hanna

hbelkiewicz@sp114.edu.pl

wychowawca świetlicy

 

5.

Bienias

Magdalena

mbienias@sp114.edu.pl

geografia

 

6.

Biskupski

Maksymilian

mbiskupski@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

 

7.

Bodomier

Regina

rbodomier@sp114.edu.pl

religia

 

8.

Borek

Marta

mborek@sp114.edu.pl

wychowawca świetlicy

 

9.

ks. Borowski

Mariusz

mborowski@sp114.edu.pl

religia

 

10.

Burda

Krzysztof

kburda@sp114.edu.pl

pedagog szkolny

 

11.

Cichocka – Balińska

Katarzyna

kcichockabalinska@sp114.edu.pl

 

pedagog specjalny

 

12.

Galińska  - Dajnowska

Elżbieta

egalinskadajnowska@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

klasa 4b

13.

Ks. Domański

Piotr

pdomanski@sp114.edu.pl

religia

 

14.

Domieniuk

Agnieszka

adomieniuk@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

klasa 7b

15.

Dubczyńska

Anna

adubczynska@sp114.edu.pl

 

terapeuta integracji sensorycznej

 

16.

Dzięcioł

Paulina

pdzieciol@sp114.edu.pl

 

język polski

Klasa 6b

17.

Gac

Iwona

igac@sp114.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna, etyka

klasa 3a

18.

Gajewska

Magdalena

mgajewska@sp114.edu.pl

psycholog

 

19.

Gorzelak

Małgorzata

mgorzelak@sp114.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna

język polski jako obcy 

klasa 2b

20.

Haraburda

Kamil

kharaburda@sp114.edu.pl

Wychowanie fizyczne

 

21.

Jakubowska

Grażyna

gjakubowska@sp114.edu.pl

język angielski

 

22.

Janasz

Karolina

kjanasz@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

 

23.

Kalata - Grula

Bożena

bkalatagrula@sp114.edu.pl  

terapeuta logopeda - neurologopeda

 

24.

Kamińska

Kamila

kkaminska@sp114.edu.pl

informatyka

klasa 7d

25.

Klatowicz

Mariola

mklatowicz@sp114.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna

klasa 1b

26.

Kmieć

Anna

akmiec@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

klasa 7a

27.

Knyż

Urszula

uknyz@sp114.edu.pl

język polski

klasa 6c

28.

Konewka

Michał

mkonewka@sp114.edu.pl

język angielski

język hiszpański

 

29.

Konopka

Aleksandra

akonopka@sp114.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna

klasa 1c

30.

Konopka

Mateusz

mkonopka@sp114.edu.pl

psycholog

 

31.

Kopacz

Beata

bkopacz@sp114.edu.pl

matematyka

 

32.

Kopiec

Izabela

ikopiec@sp114.edu.pl

wychowawca świetlicy

 

33.

Kosatka

Ewelina

ekosatka@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

klasa 8c

34.

Kosiór

Piotr

pkosior@sp114.edu.pl

Chemia

 

35.

Kozłowski

Grzegorz

gkozlowski@sp114.edu.pl

wychowanie fizyczne

 

36.

Królicka

Magdalena

mkrolicka@sp114.edu.pl

biblioteka

 

37.

Krysiak

Artur

akrysiak@sp114.edu.pl

plastyka, technika

 

38.

Krzyszczak

Grzegorz

gkrzyszczak@sp114.edu.pl

pedagog specjalny, historia

klasa 4a

39.

Kublik

Elwira

ekublik@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

 

40.

Kuśmierz

Sylwester

skusmierz@sp114.edu.pl

wychowanie fizyczne

klasa 8b

41.

Kwaśnik

Zofia

zkwasnik@sp114.edu.pl

Informatyka, matematyka

 

42.

Lech

Maria

mlech@sp114.edu.pl

mlech@edu.um.warszawa.pl

język polski, wicedyrektor

 

43.

Loika

Iryna

iloika@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

Klasa 5a

44.

Łabuz

Anna

alabuz@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

 

45.

Łyjak

Barbara

blyjak@sp114.edu.pl

matematyka

 

46.

Majek

Karolina

kmajek@sp114.edu.pl

historia,

wiedza o społeczeństwie

 

47.

Maciaszek

Jadwiga

jmaciaszek@sp114.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna

klasa 3c

48.

Makowski

Radosław

rmakowski@sp114.edu.pl

język polski

Klasa 5c

49.

Masiulaniec

Martyna

mmasiulaniec@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

Klasa 8a

50.

Młynarska

Martyna

mtarnowska@sp114.edu.pl

terapeuta terapii pedagogicznej, rewalidacji

 

51.

Mocek

Aneta

amocek@sp114.edu.pl

fizyka

 

52.

Pastewka

Zofia

zpastewka@sp.114.edu.pl

pedagog specjalny

 

53.

Pieciul

Marta

mpieciul@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

klasa 5b

54.

Płaska

Anna

aplaska@sp114.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna

klasa 2a

55.

Protazy

Krzysztof

kprotazy@sp114.edu.pl

wychowanie fizyczne

 

56.

Raboszuk

Magdalena

mraboszuk@sp114.edu.pl

mraboszuk@edu.um.warszawa.pl

przyroda

dyrektor

 

57.

Rębowska

Lucyna

lrebowska@sp114.edu.pl

 

biblioteka

 

58.

Rola

Małgorzata

mrola@sp114.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna

klasa 3b

59.

Ronatowicz

Wojciech

wronatowicz@sp114.edu.pl

wychowanie do życia  w rodzinie

 

60.

Rustowska

Ewa

erustowska@sp114.edu.pl

język polski

klasa 6a

61.

Sarota

Karolina

ksarota@sp114.edu.pl

 

wychowanie przedszkolne, wicedyrektor

 

62.

Sasimowska

Urszula

usasimowska@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

 

63.

Sawicka

Anna

asawicka@sp114.edu.pl

edukacja wczesnoszkolna

Klasa 2c

64.

Sieradzka - Słyk

Agnieszka

asieradzkaslyk@sp114.edu.pl

terapeuta terapii pedagogicznej

 

65.

Sowa

Karolina

ksowa@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

 

66.

Stańczak

Aleksandra

astanczak@sp114.edupl

język angielski

 

67.

 Kłysik

Malwina

mstelmach@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

 

68.

Sutkowska – Dominik

Danuta

dsutkowska@sp114.edu.pl

wychowawca świetlicy

 

69.

Szanciło - Drożdżak

Maja

mszancilo@sp114.edu.pl

 

język angielski

język polski jako obcy 

Klasa 7c

70.

Szostak

Aleksandra

aszostak@sp114.edu.pl

pedagog specjalny

 

71.

Śliwińska -Izotow

Karolina

ksliwinskaizotow@sp114.edu.pl

język angielski

 

72.

Tejkowska

Kamila

ktejkowska@sp114.edu.pl

pedagog szkolny

 

73.

Tokarska

Anna

atokarska@sp114.edu.pl

plastyka muzyka

 

74.

Tuszyńska

Katarzyna

ktuszynska@sp114.edu.pl

religia

 

75.

Wacławek

Adam

awaclawek@sp114.edu.pl

 

wychowawca wietlicy

 

76.

Walczuk

Dorota

dwalczuk@sp114.edu.pl

język angielski

 

77.

Wiechowska

Beata

bwiechowska@sp114.edu.pl

wychowawca świetlicy

 

78.

Wieczorek

Agnieszka

awieczorek@sp114.edu.pl

kierownik świetlicy wychowawca świetlicy

 

79.

Wilk

Katarzyna

kwilk@sp114.edu.pl

 

wychowanie fizyczne  edukacja dla bezpieczeństwa

 

80.

Zacharzewska

Sylwia

szacharzewska@sp114.edu.pl

język niemiecki język polski jako obcy

 

81.

Zubczewska

Agnieszka

azubczewska@sp114.edu.pl

wychowanie przedszkolne

Grupa „0”

82.

Żabik

Teresa

tzabik@sp114.edu.pl

matematyka

klasa 7e