Kalendarium

Środa, 2022-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy

Podręczniki i programy 2021/22

Szanowni Państwo,

w załącznikach zamieszczony jest wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2021/2022.

Podręczniki dla klas I-III zapewnia szkoła.

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii kl. I-VIII oraz do wychowania przedszkolnego (komplet)

 

Na podstawie art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 15 lutego 2017 r., „w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.”
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby wszystkie zwroty dotyczące podręczników, zakupionych zarówno ze środków dotacji celowej, jak i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do edukacji wczesnoszkolnej wpłacane były na konto dochodów budżetowych szkoły:

nr rachunku: 72103015080000000550744015