Kalendarium

Sobota, 2021-05-08

Imieniny: Kornela, Lizy

Podręczniki

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2020/2021 w załączniku

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 15 lutego 2017 r., „w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.”
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby wszystkie zwroty dotyczące podręczników, zakupionych zarówno ze środków dotacji celowej, jak i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do edukacji wczesnoszkolnej wpłacane były na konto dochodów budżetowych szkoły:

 

nr rachunku: 72103015080000000550744015

 

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii kl. I-VIII oraz do wychowania przedszkolnego (komplet)