Kalendarium

Wtorek, 2022-07-05

Imieniny: Antoniego, Bartłomieja

Warunki rekrutacji

SZANOWNI RODZICE!

 

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy:

 

  • pobrać kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej:

w sekretariacie:  27, 28, 29, 30, 31 sierpień

w świetlicy:  1,2,3 wrzesień

  • jeżeli dziecko korzysta z pobytu w świetlicy każdego roku, to kartę zgłoszenia należy pobrać, wypełnić i złożyć rokrocznie!

 

  • wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć  w ciągu tygodnia od jej pobrania

 

  • nie zwrócenie karty zapisu do świetlicy w  wyznaczonym terminie oznacza skreślenie dziecka z  listy wychowanków świetlicy

 

Ważne!

Bardzo prosimy o systematyczną aktualizację danych na karcie zgłoszenia w przypadku ich zmiany(np. numery telefonów, osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy)