Kalendarium

Wtorek, 2022-07-05

Imieniny: Antoniego, Bartłomieja

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Świetlica

Świetlica

W roku szkolnym 2020/2021

świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.45 do 17.30

 

Facebook Świetlicy

 

Do wspólnych zajęć zapraszają:

p. Agnieszka Wieczorek - kierownik świetlicy, awieczorek@sp114.edu.pl

oraz wychowawcy:

p. Wiesława Ajdacka, wajdacka@sp114.edu.pl 

p. Hanna Belkiewicz, hbelkiewicz@sp114.edu.pl 

p. Marta Borek,  mborek@sp114.edu.pl  

 p. Izabela Kopiec, ikopiec@sp114.edu.pl

p. Kamila Kamińska, kkaminska@sp114.edu.pl 

p. Danuta Sutkowska - Dominik, dsutkowska@sp114.edu.pl

p. Adam Wacławek, awaclawek@sp114.edu.pl 

p. Beata Wiechowska, bwiechowska@sp114.edu.pl

 

 

 

 

Ważne informacje o nas:

 • Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 6:45 - 17.30.
 • Świetlica dysponuje 3 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej.
 • Nad prawidłową opieką dzieci czuwa kierownik oraz ośmiu wychowawców.
 • Dziecko zapisane do świetlicy może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane również osobiście nie później jak do godziny 17.30.
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców.

 

Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia . Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy.

 

 

W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:

 • rozrywkę
 • odrabianie lekcji
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • posiłki
 • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy /plastyczne, muzyczne, origami, czytelnicze,   umysłowe/

 

Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Uczą się racjonalnie spędzać czas wolny. Nabierają przyzwyczajeń, które w przyszłości staną się ich nawykami, a także kształtują postawy moralne i dobry gust oraz wartościowe cechy charakteru. Przeważają tu takie formy pracy jak  gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne formy pracy angażujące całą osobowość i organizm dziecka.