Kalendarium

Piątek, 2020-07-10

Imieniny: Filipa, Sylwany

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Świetlica

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.00 do 18.00

 

Facebook Świetlicy

 

kontakt z nami:

swietlica@sp114.edu.pl

 

 

Do wspólnych zajęć zapraszają:

p. Agnieszka Wieczorek - kierownik świetlicy, awieczorek@sp114.edu.pl

oraz wychowawcy:

p. Wiesława Ajdacka, wajdacka@sp114.edu.pl

p. Janina Baczewska, jbaczewska@sp114.edu.pl

p. Hanna Belkiewicz, hbelkiewicz@sp114.edu.pl

p. Daria Grabsztunowicz, dgrabsztunowicz@sp114.edu.pl

p. Wacława Końskowkonsko@sp114.edu.pl

p. Izabela Kopiec, ikopiec@sp114.edu.pl

p. Magdalena Mularczyk, mmularczyk@sp114.edu.pl

p. Danuta Sutkowska - Dominik, dsutkowska@sp114.edu.pl

p. Beata Wiechowska, bwiechowska@sp114.edu.pl

 

 

 

 

Ważne informacje o nas:

 • Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 6:00 - 18:00.
 • Świetlica dysponuje 3 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej.
 • Nad prawidłową opieką dzieci czuwa kierownik oraz jedenastu wychowawców.
 • Dziecko zapisane do świetlicy może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane również osobiście nie później jak do godziny 18:00.
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców.

 

Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia . Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy.

 

 

W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:

 • rozrywkę
 • odrabianie lekcji
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • posiłki
 • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy /plastyczne, muzyczne, origami, czytelnicze,   umysłowe/

 

Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Uczą się racjonalnie spędzać czas wolny. Nabierają przyzwyczajeń, które w przyszłości staną się ich nawykami, a także kształtują postawy moralne i dobry gust oraz wartościowe cechy charakteru. Przeważają tu takie formy pracy jak  gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne angażujące całą osobowość i organizm dziecka.

 

 

Do tradycji naszej świetlicy należy organizacja  imprez i uroczystości:

 • Pasowanie na wychowanka świetlicy
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka oraz wspólne dzielenie się opłatkiem
 • Zabawa karnawałowa
 • Kiermasze świąteczne
 • Święto Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka