Kalendarium

Sobota, 2018-11-17

Imieniny: Grzegorza, Salomei

Jadłospis

I klasa

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I

2 marca 2018 r. o godzinie 13.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych: podstawowe.edukacja.warszawa.pl 
Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji...

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2018/2019

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

do 1 marca (do godz. 16.00)

 

Rodzice dzieci...

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019

 

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

 

dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

  • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie...

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2010, które rozpoczną edukację w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 powinni:

  1. W celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej
  • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
  • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć...

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2018/2019

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016...