Kalendarium

Piątek, 2018-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy

Jadłospis

Warunki rekrutacji

SZANOWNI RODZICE!

 

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy:

  • pobrać kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej:

w sekretariacie: 28, 29, 30, 31 sierpnia 2017r., 1 września 2017r.

          w świetlicy:  4, 5 września 2017r.

  • jeżeli dziecko korzysta z pobytu w świetlicy każdego roku, to kartę zgłoszenia należy pobrać, wypełnić i złożyć rokrocznie!
  • wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć  w ciągu tygodnia od jej pobrania (w  sekretariacie do 1 września, w świetlicy szkolnej do 12 września) 
  • nie zwrócenie karty zapisu do świetlicy w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie dziecka  z  listy wychowanków świetlicy

Ważne!

Bardzo prosimy o systematyczną aktualizację danych na karcie zgłoszenia w przypadku ich zmiany /np. numery telefonów, osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy/