Kalendarium

Niedziela, 2020-05-31

Imieniny: Anieli, Feliksa

Varsavianistyczny certyfikat dla Szkoły 114.

 

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka otrzymała bezterminowy certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła”. Otrzymanie tej nagrody zwieńczyło kilkuletnią pracę społeczności szkolnej w zakresie: 

  • upowszechniania wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowania aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenia efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowania społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Certyfikat przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym.

Szkolnymi koordynatorami byli: Pani Marta Sikorska (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie) oraz Artur Krysiak (historyk sztuki, nauczyciel plastyki i techniki).

Gratulujemy.