Kalendarium

Sobota, 2018-05-26

Imieniny: Eweliny, Jana

Jadłospis

SZKOLNY KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

 

1. ORGANIZATOR

Biblioteka szkolna

 

2. UCZESTNICY

Uczniowie klas I-III

Uczniowie klas IV-VII

 

3. CELE KONKURSU

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

Rozwijanie wyobraźni twórczej.

Kształtowanie poczucia estetyki.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

Praca może być wykonana dowolną techniką.

Użyte materiały nie mogą brudzić książki.

Zakładka może mieć dowolny kształt.

Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię, nazwisko i klasę.

 

5. TERMIN

Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 8 listopada br.

 

6. NAGRODY

Zakładki będą oceniane w dwóch kategoriach (klasy I-III i IV-VII). Dla laureatów konkursu organizator przygotował nagrody – książki i dyplomy.  Nagrodzone zakładki zostaną zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz na stronie www szkoły.