Kalendarium

Sobota, 2020-07-04

Imieniny: Aureli, Malwiny

Potrzebni wolontariusze do pomocy w organizacji IGRZYSK DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ!!!

Informacja dla wolontariuszy

O godzinie 8:55 wolontariusze ustawieni za stanowiskiem rejestracji zawodników (przy wyznaczonej dla szkoły kategorii wiekowej)  czekają w gotowości na ich przybycie.

Wolontariusz podchodzi do uczestnika Igrzysk w chwili jego rejestracji  i odbiera od organizatora numer startowy dla zawodnika i karteczkę z numerami konkurencji, w których startuje jego podopieczny. W tym czasie zawodnik odbiera pakiet startowy (koszulkę, czapeczkę i talony). Wolontariusz odchodzi z nim od stanowiska, aby nie blokować przejścia i pomaga mu założyć numer startowy. Towarzyszy zawodnikowi w czasie trwania imprezy (tzn. doprowadza do stanowisk, w których odbywają się konkurencje, pilnuje, aby zwycięzcy dotarli na czas do podium, a w międzyczasie pomaga w realizacji talonów na lody i grilla).

Wolontariusze zobowiązani są towarzyszyć swoim podopiecznym do końca imprezy, tzn. do momentu doprowadzenia ich do punktu wydawania nagród, w celu oddania numeru startowego, odebrania medalu pamiątkowego, upominku i przekazania opieki nad nimi rodzicom/opiekunom.

XXV IGRZYSKA
DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
TARGÓWEK 2019

REGULAMIN

 1. Termin: 08 czerwca 2019 r., w godz. 9.00 – 15.00.
 2. Miejsce:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, ul. Łabiszyńska 20

 1. Uczestnicy: uczestnikiem zawodów może być każdy niepełnosprawny, który zgłosi swój udział. Uczestnik zawodów musi wypełnić kartę zgłoszenia potwierdzoną przez lekarza i złożyć w biurze zawodów do dnia 31.05.2019 r. Każdy zawodnik Igrzysk bez względu na wiek może uczestniczyć maksymalnie w trzech konkurencjach.
 2. Kategorie wiekowe: zawody będą odbywały się w  3   kategoriach  wiekowych   dla   dziewcząt i chłopców.

I     7 - 13 lat

II   14 - 18 lat

III 19 - 30 lat

 1. Punktacja: każda konkurencja będzie punktowana oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych. Podział ten nie dotyczy konkurencji nr 6 - „Boule”,  w której nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.
 2. Konkurencje:
 3. bieg na 40 m.
 4. strzały na bramkę
 5. rzut piłeczką do celu
 6. rzut piłką palantową na odległość
 7. rzuty piłką do kosza
 8. boule
 9. jazda na cykloergometrze - 30 sek.
 10. dmuchanie piłeczki celuloidowej na odległość
 11. tenis stołowy
 12. wyścigi na wózkach 40 m
 13. skok w dal
 14. pływanie

Dodatkowa konkurencja drużynowa – Turniej piłki nożnej objęty odrębnym regulaminem.

 1. Nagrody: Za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji przewidziane są medale.  Dla wszystkich uczestników Igrzysk przewidziane są medale pamiątkowe, dyplomy,  koszulki,  upominki oraz talony na grilla i lody.
 2. Zgłoszenia przyjmuje: Biuro Zawodów Ośrodka Sportu i Rekreacji, 03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20, pokój 107 i 108, tel. 22 4638432 lub 22  4638433
 3. Rejestracja  zawodników w dniu 08.06.2019 r. od godz. 9.00
 4. Ochrona danych osobowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Targówek, z siedzibą w Warszawie (03-397) przy ul. Łabiszyńskiej 20, osir@osirtargowek.waw.pl, reprezentowany przez Dyrektora, który jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe uczestników Igrzysk wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia sprostowania lub usuwania. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w Igrzyskach bez ich podania nie jest możliwy.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl bądź korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.

Jeżeli uczestnik bądź inna osoba przekazująca nam swoje dane uzna, że są one przetwarzane
z naruszeniem prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji.

Zdjęcia, które w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www OSiR Targówek lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników.  Zgoda może być wycofana w każdym momencie.

 1. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie Organizator.

 

 

OPIS KONKURENCJI SPORTOWYCH

 

1. Bieg na 40m.

Konkurencja rozgrywana jest na czas, biegi odbywają się w se­riach. Osoby niewidome mogą biec z przewodnikiem.

 

2. Strzały na bramkę.

Uczestnik konkurencji wykonuje 3 strzały na bramkę, bramka jest podzielona na 5 sektorów, za trafienie piłką w odpowiedni sek­tor zdobywa się punkty. Liczona jest łączna punktacja 3 strzałów na bramkę.

 

3. Rzuty piłką do celu.

Uczestnik konkurencji wykonuje 3 rzuty do celu z odległości 3 m. Punktowana jest ilość celnych rzutów.

 

4. Rzut piłką palantową na odległość.

Uczestnik konkurencji wykonuje 3 rzuty piłką palantową, z których najlepszy wynik zostaje zaliczony.

 

5. Rzuty piłką do kosza.

Uczestnik konkurencji wykonuje 3 rzuty do kosza z odległości 2 m. Punktowana jest ilość celnych rzutów.

 

6. Boule

Zawodnik dostaje dwie kule, każda o wadze ok. 1 kilograma. W polu placu do gry zostaje umieszczona mała kula tzw. „świnka”. Zawodnik stoi w kole, w którym mieszczą się obie stopy i wyrzuca swoje kule tak, aby umieścić je jak najbliżej kuli „świnki”.

 

7. Jazda na cykloergometrze.

Uczestnik konkurencji stara się przejechać dystans 200 m. w jak najkrótszym czasie.

 

8. Dmuchanie piłeczki celuloidowej na odległość.

W konkurencji tej biorą udział tylko ci uczestnicy, którzy nie mogą brać udziału w innych konkurencjach. Każdy zawodnik ma trzy pró­by polegające na jak najdalszym dmuchnięciu piłeczki.

 

9. Tenis stołowy indywidualny.

W każdym spotkaniu rozgrywa się 1 set do 11 pkt., ze zmianą stron po zdobyciu 6 pkt. Obowiązuje system rozgrywek pucharowych, przegrywający odpada.

 

10. Wyścigi na wózkach.

Wyścigi odbywają się na wózkach, dwójkami na czas. Dystans 40 m.

 

11. Skok w dal

Uczestnik konkurencji wykonuje 3 skoki. Rozbieg do skoku wynosi 5 max. metrów.

 

12. Pływanie

Zawodnik płynie na dystansie 25 m stylem dowolnym. Start z wody.

 

 

Po zakończeniu każdej konkurencji sklasyfikowani będą tylko ci uczestnicy, którzy samodzielnie brali udział w danej konkurencji.