Kalendarium

Niedziela, 2020-05-31

Imieniny: Anieli, Feliksa

Innowacje

Innowacje realizowane w naszej szkole

 


   

Innowacja "English opens the door to our future" (Angielski furtką do naszej przyszłości)

Autor: Małgorzata Łaska

Przedmiot: język angielski

Klasa realizująca innowację: 4d

Data wprowadzenia: 1 września 2017 r.

Data zakończenia: 30 czerwca 2020 r.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei świadomego uczenia się języka obcego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do zwiększania kompetencji językowych oraz do monitorowania swojego procesu uczenia się. Systematyczna praca z portfolio językowym/OK zeszytem umożliwi uczniom:

 • Poznanie siebie, jako osoby uczącej się (co mi pomaga się uczyć, jak skutecznie się uczyć)
 • Uwierzyć we własne możliwości
 • Zdobyć samodzielność w nauce języków obcych
 • Nauczyć się oceniać własne postępy

Dodatkowa godzina języka angielskiego jest przeznaczona na utrwalanie i poszerzanie  zakresu słownictwa i gramatyki, a także na doskonalenie umiejętności komunikowania się. Zajęcia te opierać się będą w dużej mierze na idei DIY (do it yourself/zrób to sam), idei samodzielnego wykonywania prac/materiałów służących pomocą w uczeniu się (np. lapbooki oraz wykorzystanie narzędzi TIK do tworzenia ćwiczeń interaktywnych). 

 


 

 Wariacje z językiem angielskim - dwujęzyczność w edukacji wczesnoszkolnej

 

Autor innowacji - mgr Daria Madej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego w kl. 2c

 

Tytuł innowacji -  Wariacje z językiem angielskim - dwujęzyczność w edukacji wczesnoszkolnej

 

 Czas trwania innowacji: 01.09.2016 -30.06.2019

 

Innowacja zapoczątkowana w 2016/2017  klasie 1c, w tym roku szkolnym jest kontynuacją procesu zdobywania wiedzy o świecie i nabywania kompetencji językowych w skorelowany, dwujęzyczny sposób. Dążenie do realizacji celów ujętych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej przeplata się z nauką języka nowożytnego w niestandardowy sposób. 

 

W klasie II nadal będziemy poznawać świat i łączyć treści edukacyjne z intensywną nauką języka angielskiego. Znamy już komunikaty języka potocznego i właściwie na nie reagujemy i dlatego będziemy próbować swoich sił w konkursach, Olimpiadzie i innych ciekawych przedsięwzięciach. Ważnym elementem realizacji innowacji jest zapoczątkowane w klasie 1 czytanie przez starszych kolegów tekstów anglojęzycznych. Ważnym warunkiem do skutecznej nauki języka jest również współpraca międzynarodowa ze szkołami z Europy w ramach projektów eTwinning oraz stosowanie technik multimedialnych, zabaw ruchowych, dzięki którym nauka języka jest łatwiejsza i przyjemniejsza.

Drugi rok nauki rozpoczęliśmy od pracy z programem Duolingo oraz Instaling.  Również rodzice chętnie śledzą poczynania swoich pociech obserwując punktację w programie ClassDojo.

 

Jednym ze spodziewanych efektów innowacji jest nabycie wiedzy przez uczniów o otaczającym świecie i dzielenie się nią z dziećmi z innych państw. Do tak ujętego celu niezbędne jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w szerszym kontekście, a tym samym spełnienie kryterium dwujęzyczności w klasie.

Znajomość języka angielskiego pozwoli dzieciom w przyszłości na korzystanie z przepływu informacji, zwiększy ich wiedzę o świecie oraz nauczy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur.

 


 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH "BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY"


Czas trwania innowacji: październik 2017 - czerwiec 2018

Autor innowacji: Kamila Kamińska

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i biorą w nich udział chętni uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej.

 

Program zakłada dostarczenie uczniom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad tworzenia balonowych figur, ale umożliwia też indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.  Tworzenie balonowych figur rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość.  Samodzielne modelowanie balonów rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie.  Wprowadzenie podczas zajęć elementów pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku ma korzystnie wpłynąć na ogólny rozwój, koordynację oraz integrację uczniów. Żonglowanie, czyli umiejętność rytmicznego podrzucania i łapania rozwija koordynację, koncentrację, cierpliwość, inteligencję, pozwala stawiać sobie ciągłe wyzwania, relaksuje, co ma pozytywny wpływ na proces nauki pisania i czytania.

 


 

INNOWACJA „Mały Programista”

Autorzy innowacji : mgr Iwona Luma, mgr Agata Gromek – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 Czas trwania innowacji: 01.09.2016-30.06.2019

 Osoby wdrażające innowację:

 • mgr Danuta Badowska
 • mgr Agata Gromek

Zakres innowacji:

Innowacją w klasie I zostali objęci uczniowie klas a i b ( obecne klasy II) Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka w Warszawie.  Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć komputerowych.

Główne założenia  innowacji : 

 • Wprowadzanie na zajęciach komputerowych od klas pierwszych nauki podstaw programowania za pomocą wybranego języka/wybranych języków, np. Scratch Junior/Scratch 2.0, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia.
 • Wykorzystanie programu Scratch Junior/Scratch 2.0 jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Rozwiązywanie problemów i komunikowanie się z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci  i przestrzegania praw autorskich.
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej.
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów na różnych przedmiotach.
 • Wykorzystanie elementów programowania na wszystkich przedmiotach szkolnych.
 • Uatrakcyjnienie nauczania.
 • Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji).

 

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej:

Poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznej "Mały programista" uczniowie już od najmłodszych lat nauki wejdą w świat technologii, co w dzisiejszych czasach jest priorytetem.

 


 

"English is my hobby"

 Jest to innowacja programowo-metodyczno- organizacyjna. Realizowana będzie w latach szkolnych 2017-2019 i przeznaczona będzie dla klas VII i VIII. Klasy te będą realizowały rozszerzony program języka angielskiego tj. 5 godzin tygodniowo. Celem tej innowacji jest rozwijanie kompetencji komunikatywnych języka, rozbudzenie pasji czytelniczej w obcym języku, wzmocnienie motywacji do nauki, wyrabianie w uczniach umiejętności współdziałania oraz budowanie otwartości na inne kultury. Cele te będą realizowane poprzez wykorzystanie elementów metody LTL (uczenie się poprzez nauczanie), wprowadzenie lektur ( jednej w semestrze) oraz poprzez realizacje projektów Kidspeak i Euroweek.