Kalendarium

Czwartek, 2020-05-28

Imieniny: Augustyna, Ingi

Wars i Sawa

 

Prace nad „Warszawskim systemem wspierania uzdolnionych” rozpoczęły się w 2008 roku. Jego podstawowym założeniem jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. Kluczowym elementem systemu stał się  program WARS i SAWA, którego najważniejszym elementem jest  Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Głównym celem przyznawania Certyfikatu  jest potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. Nasza szkoła jako jedna z pierwszych wywiąza się z realizacji tego zadania i po spełnieniu  określonych  kryteriów otrzymała 27 IX 2010 roku CERTYFIKAT SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ UZDOLNIONYCH. To wyróżnienie przyznano 68 warszawskim szkołom wszystkich typów na okres trzech lat.

W r. szk. 2012/13 przeprowadzono ewaluację systemowych działań i na jej podstawie złożono wniosek o przedłużenie Certyfikatu.   W r. szk. 2013/14 Kapituła powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy przedłużyła  szkole Certyfikat bezterminowo. Taki przywilej posiadały wtedy tylko 44 warszawskie szkoły.  Wniosek naszej szkoły uzyskał specjalną gwiazdkę, która oznacza bardzo wysoką ocenę przyznaną przez Zespół i Kapitułę. 

W ramach działań systemowych od 7 lat realizowany jest  Szkolny Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych i Posiadających Zainteresowania :  " DZIECI POTRZEBUJĄ SUKCESÓW!", który jest przeznaczony dla uczniów klas 1-7, ale wspiera również dzieci               6 - letnie w oddziałach przedszkolnych .

 

Nauczyciele z sieci cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY” . Nasza szkoła była również organizatorem takiej Biesiady w  r. szk. 2012/2013 we współpracy z WCiES, BE , UD Targówek i doradcą do spraw uczniów zdolnych. W tym forum wymiany doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA  wzięło udział 40 warszawskich szkół i 96 nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili warsztaty i podzielili się doświadczeniem i wiedzą na temat wspierania rozwoju uczniów uzdolnionych z innymi nauczycielami z warszawskich szkół realizujących program Wars i Sawa. Relacje z poszczególnych spotkań publikowane są systematycznie na stronie WCIES:

https://www.wcies.edu.pl/publikacje/kreatywne-biesiady-u-warsa-i-sawy 

Nauczyciele ze szkół należących do sieci ,uczestniczą w letnich seminariach dla nauczycieli WARSA i SAWY i warsztatach metodycznych: „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”.

Spotkania z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego mają formę szkoleń – warsztatów i adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów edukacyjnych, z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. W naszej szkole również organizowane były takie warsztaty dla  nauczycieli języka angielskiego.

Szkoła realizowała również pilotażowy projekt „ Wars i Sawa grają w szachy.

 

Informacje na temat „ Warsa i Sawy” znajdują się na stronach :

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa     https://www.wcies.edu.pl/publikacje/wiswu

Maria Lech – szkolny lider wspierania uzdolnionych

Nasza szkoła została zakwalifikowana w ramach warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych  do półrocznego pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”, którego podstawowym celem jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami warszawskimi takimi jak: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki.

Nasza szkoła została objęta patronatem Centrum Nauki Kopernik w ramach ścieżki „ Wars I Sawa bliżej nauki”. Oferta patronacka obejmuje warsztaty dla nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz wizyty nauczycieli i uczniów na wystawach. Uczestnicy programu lepiej poznają metodę badawczą i zdobędą doświadczenie zadawania pytań, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, rozwiązywania problemów. Nauczyciele  przy  wsparciu  trenerów  stworzą  materiały  do  wykorzystania  podczas  wizyt  z  uczniami  w  Koperniku  oraz  opracują  wyniki  obserwacji  i doświadczeń.  Natomiast  uczniowie będą mogli  eksperymentować w różnych przestrzeniach edukacyjnych Kopernika. W pilotażu weźmie udział 2 nauczycieli i 25 uzdolnionych uczniów z klas IV – VII ,  którzy mają zainteresowania matematyczno – przyrodnicze.

Koncepcja „patronatów” stwarza możliwość wykorzystania potencjału instytucji dla rozwoju uczniów i nauczycieli. Oferta jest dedykowana szkołom posiadającym bezterminowy zaktualizowany certyfikat Wars i Sawa , które dokonały wyboru jednej ścieżki patronackiej i wypełniły formularz zgłoszeniowy. Wyboru szkoły dokonano na podstawie wielu kryteriów , np. zorganizowanie w latach ubiegłych warsztatów w ramach „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, forum „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY”; uzyskanie wyróżnienia Szkoła z Pomysłem; .  zrealizowane tematycznych projektów finansowanych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych; podejmowanie  nowatorskich działań ukierunkowanych na rozwój uzdolnionych (np. interdyscyplinarne projekty edukacyjne, międzynarodowe projekty typu e-Twinning,);  organizacja konkursów o zasięgu dzielnicowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.