Kalendarium

Czwartek, 2020-07-02

Imieniny: Kariny, Serafiny

Ubezpieczenie w roku 2018/2019

 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Towarzystwo COMPENSA


Suma Ubezpieczenia  NNW - 18000 PLN, wysokość składki 50 PLN


Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata 24h/dobę.


Postępowanie przy zgłaszaniu szkody – roszczenia


1. Należy pobrać ze strony szkoły wniosek - „ Zgłoszenie szkody ‘’

2. Wniosek podstemplować w sekretariacie lub podpisać przez upoważnioną osobę z Rady Rodziców.

3. Przesłać wniosek i całą dokumentację choroby na adres e-mailowy: szkody@compensa.pl również do wiadomości Agenta: marmatubezpieczenia@gmail.com podając w tytule Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę i nr. Szkoły .
4. Wypełniając wniosek należy uzupełnić danymi kontaktowymi w celu maksymalnego ułatwienia kontaktu :
• adres e-mail
• telefon kontaktowy do Rodzica
• nr. konta bankowego do przekazania odszkodowania
5. Jeśli rodzice poniosą koszty w związku z: rehabilitacją, zakupem środków specjalnych typu – kule , protezy itp. prosimy o pobieranie faktur imiennych .
WAŻNE
Wniosek należy składać po zakończeniu leczenia z pełnym kompletem dokumentacji medycznej!
W chwili zgłoszenia roszczenia nadawany jest Indywidualny Numer , którym należy się posługiwać w przepływie korespondencji z likwidatorem szkody .
Kontakt do Agenta
Marta Matyszczuk
e-mail : marmatubezpieczenia@gmail.com


Ubezpieczenie jest dobrowolne. Firmę ubezpieczeniową wybrała Rada Rodziców w czerwcu 2018 r. Składki na ubezpieczenie zbierane są w klasach przez skarbników klasowych. Ostateczny termin wpłat do sekretariatu upływa 30 września 2018 r.

W załącznikach znajdują się dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do ubezpieczenia – warunki ogólne ubezpieczenia.