Kalendarium

Niedziela, 2018-06-24

Imieniny: Danuty, Jana

Jadłospis

Święto Edukacji

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele z naszej szkoły zostali uhonorowani licznymi nagrodami za pracę na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. W dniu wczorajszym nauczyciele odebrali gratulacje i podziękowania za swoją pracę. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała pani Elżbieta Stępień - nauczyciel religii, prowadzący Klub wolontariuszy.

Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Iwona Gac – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki. Nagrodą ARTIFEX DOCENDI (Mistrz Nauczania) uhonorowana została Pani Małgorzata Łaska  - nauczyciel języka angielskiego.

Ponadto Burmistrz Dzielnicy Targówek przyznał nagrody nauczycielom: Hannę Belkiewicz – kierownika świetlicy, Urszulę Knyż – nauczyciela języka polskiego, Beatę Kopacz i Barbarę Łyjak – nauczycieli matematyki, Annę Walczuk – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły nagrodził 43 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.

Wszystkim nauczycielom w dniu ich święta dziękuję za dotychczasowa pracę. Życzę dalszego i nieustannego zaangażowania i skuteczności edukacyjno - wychowawczej, entuzjazmu do pracy, rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów i inspirowania ich do samodzielnych poszukiwań, zachęcania do rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, otwartości na innowacje.

Magdalena Raboszuk - dyrektor szkoły