Kalendarium

Sobota, 2018-05-26

Imieniny: Eweliny, Jana

Jadłospis

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZEGO

(klasy I-III )

 1. Nazwa konkursu.

 Konkurs plastyczno – techniczny „Jesienne nastroje”.

 1. Cele konkursu.
 • Rozbudzenie twórczej aktywności uczniów
 • Propagowanie sztuki orgiami, jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego
 1. Zasady uczestnictwa.

Konkurs przeznaczony jest dla  klas I-III i grupy przedszkolna w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

 1. Forma pracy konkursowej.

Praca plastyczno – techniczna płaska, wykonana techniką origami z wykorzystaniem złożonych kół, kwadratów, trójkątów, bez gotowych elementów ozdobnych . Liczy się pomysłowość, samodzielność i estetyka pracy.

 1. Przebieg konkursu.

Uczeń wykonuje jedną pracę plastyczno-techniczną, oznaczoną imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Po zakończeniu konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac konkursowych.

 1. Termin konkursu.

Prace należy dostarczyć do sali nr 23 do dnia 16 października 2017 r. do organizatora konkursu.

 1. Skład komisji konkursowej.

Wyznaczeni nauczyciele klas I –III wraz z przedstawicielami Małego Samorządu, nie biorący udziału w konkursie.

 1. Wyniki konkursu.

Prace konkursowe będą zaprezentowane na tablicy koła origami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 października 2017 r. . Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 9 laureatów na każdym poziomie (3 os. klasy I, 3 os. klasy II, 3 os. klasy III oraz 3os. grupa przedszkolna). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły.

 1.  Organizator konkursu.

mgr Magdalena Mularczyk – wychowawca klasy IIIa