Kalendarium

Sobota, 2018-06-23

Imieniny: Albina, Wandy

Jadłospis

114 - Kreatywna szkoła podstawowa

Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła otrzymała tytuł laureata w konkursie Edukreator na Mazowszu w kategorii szkól podstawowych „Kreatywna szkoła podstawowa” i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 000zł. Konkurs organizowany był przez samorząd województwa mazowieckiego.

Szkoła oceniana była pod kątem:

- rozwijania aktywności uczniowskiej i zaangażowania w działalność kulturalną poprzez: promowanie uczestnictwa w kulturze, umożliwianie kontaktu z wytworami kultury i zjawiskami kulturowymi oraz działania mające na celu przygotowanie uczniów do korzystania z dorobku kulturowego,

- prowadzenia lekcji przez nauczycieli w sposób innowacyjny, pomysłowy, łączący teorię z praktyką, z wykorzystaniem elementów wychodzących poza ogólnoprzyjęte ramy nauczania, a także mających na celu przygotowanie uczniów do życia w wielowymiarowej rzeczywistości,

- organizacji konkursów, olimpiad, „dni otwartych”, festiwali, wystaw, przedsięwzięć artystycznych, społecznych czy związanych z aktywnością fizyczną, itp. mających na celu rozwój twórczego myślenia uczniów angażowania społeczności szkolnej w działania pro-pedagogiczne mające na celu integrowanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego, a także budowanie przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi kreatywności uczniów,

- prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez nauczycieli, które w sposób kreatywny rozwijają pasje uczniów.

 

W tym samym konkursie w kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” Pani Małgorzata Łaska - nauczyciel języka angielskiego otrzymała wyróżnienie za:

- oryginalność prowadzonych lekcji, w trakcie których wykorzystywała elementy kulturotwórcze, upowszechniała dziedzictwo narodowe i ochronę kultury,

- poziom kreatywności i pomysłowości prowadzonych zajęć,

- udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach, itp. oraz zdobyte przez nich nagrody i wyróżnienia i zdobyte przez nauczyciela, wyróżnienia i nagrody potwierdzające zaangażowanie w pracy.

 

Jesteśmy dumni z tych nagród, gdyż praca szkoły i nauczycieli jest doceniana i wysoko oceniania. Jest to wymarzony prezent na święta. Za ten kreatyny trud i pracę bardzo dziękujemy.