Kalendarium

Sobota, 2018-06-23

Imieniny: Albina, Wandy

Jadłospis

"Wars i Sawa bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych" - patronat Centrum Nauki Kopernik dla naszej szkoły

Nasza szkoła została zakwalifikowana w ramach warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych  do półrocznego pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”, którego podstawowym celem jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami warszawskimi takimi jak: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki.

Nasza szkoła została objęta patronatem Centrum Nauki Kopernik w ramach ścieżki „ Wars I Sawa bliżej nauki”. Oferta patronacka obejmuje warsztaty dla nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz wizyty nauczycieli i uczniów na wystawach. Uczestnicy programu lepiej poznają metodę badawczą i zdobędą doświadczenie zadawania pytań, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, rozwiązywania problemów. Nauczyciele  przy  wsparciu  trenerów  stworzą  materiały  do  wykorzystania  podczas  wizyt  z  uczniami  w  Koperniku  oraz  opracują  wyniki  obserwacji  i doświadczeń.  Natomiast  uczniowie będą mogli  eksperymentować w różnych przestrzeniach edukacyjnych Kopernika. W pilotażu weźmie udział 2 nauczycieli i 25 uzdolnionych uczniów z klas IV – VII ,  którzy mają zainteresowania matematyczno – przyrodnicze.

Koncepcja „patronatów” stwarza możliwość wykorzystania potencjału instytucji dla rozwoju uczniów i nauczycieli. Oferta jest dedykowana szkołom posiadającym bezterminowy zaktualizowany certyfikat Wars i Sawa , które dokonały wyboru jednej ścieżki patronackiej i wypełniły formularz zgłoszeniowy. Wyboru szkoły dokonano na podstawie wielu kryteriów , np. zorganizowanie w latach ubiegłych warsztatów w ramach „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, forum „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY”; uzyskanie wyróżnienia Szkoła z Pomysłem; .  zrealizowane tematycznych projektów finansowanych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych; podejmowanie  nowatorskich działań ukierunkowanych na rozwój uzdolnionych (np. interdyscyplinarne projekty edukacyjne, międzynarodowe projekty typu e-Twinning,);  organizacja konkursów o zasięgu dzielnicowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.