Kalendarium

Czwartek, 2020-07-02

Imieniny: Kariny, Serafiny

Czytamy dalej

Korzyści płynące z czytania dzieciom są niezaprzeczalne. Czytanie rozwija wyobraźnię dzieci, wzbogaca słownictwo, wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i moralny dziecka, uczy samodzielnego myślenia, koncentracji, kształtuje pozytywne postawy i zachowania, uwrażliwia. Dla dzieci czytanie książek to poznawcza przygoda. Słuchając czytanej opowieści, stają się jej bohaterami.

Często reagują emocjonalnie, wzruszają się, zadają pytania, oceniają, wyciągają wnioski, starają się nazywać uczucia i odróżniać dobro od zła. Uczą się także samodzielnego myślenia.

Zajęcia czytania w naszej świetlicy odbywają się codziennie. Czytają nauczyciele świetlicy, starsi koledzy i koleżanki, wolontariusze. Raz w miesiącu przychodzą do naszej świetlicy Seniorzy z Klubu Osiedlowego ,,Pinokio”. Zapoznają dzieci z oddziału przedszkolnego z polską literaturą. Czytają, rozmawiają, odpowiadają na pytania, opowiadają, pobudzają małych  słuchaczy do wykonania prac plastycznych. Z kolei raz w tygodniu dzieci z oddziału przedszkolnego pod opieką pani Danuty Sutkowskiej-Dominik uczestniczą w zajęciach czytelniczo – plastycznych w naszej szkolnej bibliotece, a uczniowie klas starszych we środy biorą udział w zajęciach literacko – plastycznych w osiedlowej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12  przy ul. Kuflewskiej. Chodzą tam pod opieką p.D.Walczuk i p.D.Oleksy-Gołąbek.