Kalendarium

Czwartek, 2020-05-28

Imieniny: Augustyna, Ingi

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Certyfikat został przyznany na lata 2017 – 2022r. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systemowej pracy całej społeczności szkolnej.  
Działania dla tworzenia szkoły promującej zdrowie rozpoczęto w 2007 r. W 2011r. szkoła została przyjęta do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie, a w 2014r. otrzymała wojewódzki certyfikat. Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie było dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podjęła Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej w tym w porozumieniu z rodzicami uczniów.