Kalendarium

Sobota, 2018-06-23

Imieniny: Albina, Wandy

Jadłospis

Szkolny konkurs - Bombka choinkowa

Serdecznie zapraszamy uczniów z klas 0 – III do udziału w konkursie plastycznym

„ Bombka choinkowa”

Cele konkursu:

  • Podtrzymywanie i pielęgnowanie wśród dzieci tradycji bożonarodzeniowych.
  • Promowanie talentów plastycznych dzieci,
  • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,
  • Rozwijanie wyobraźni i inspirowanie do aktywności twórczej.

REGULAMIN:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0 – III.

2. Technika plastyczna – dowolna, na bazie np. kuli styropianowej, papierowej czy lekkiej piłki, średnica bombki od 10 cm do 16 cm, której wielkość i waga umożliwiają zawieszenie na choince.
3. Format: praca przestrzenna.

4. Bombka powinna posiadać zawieszkę.
5. Termin składania  prac: do  6 grudnia 2017 r. ( sala nr 15 p. M. Młyńska).

6. Do bombki należy dołączyć wizytówkę napisaną komputerowo i zawierającą: imię, nazwisko autora oraz  klasę.

7. Kryteria oceny: pomysłowość, staranność, sposób zastosowania technik plastycznych.
8. Oceny prac dokonają  organizatorzy konkursu do 10 grudnia.
9. Przewidziane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia.
10. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na  tablicy I piętra i na stronie szkoły
11. Nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla zwycięzców zostaną rozdane na apelu szkolnym.

12.  Po rozstrzygnięciu konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość zatrzymania pracy konkursowej.

 Organizatorzy  konkursu: T. Żabik, M. Mularczyk, M. Młyńska, D. Badowska