Kalendarium

Niedziela, 2018-08-19

Imieniny: Emilii, Julinana

Jadłospis

Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

Projekt zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń– a w nim zespół doradców metodycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Instytucjami wspierającymi były: Główny Oddział nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Biuro Edukacji oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

III edycja programu obejmowała lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016

„Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” to projekt adresowany do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego (powiaty okolic m.st. Warszawy).

  Celem projektu "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją" jest:

- zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- przekonanie środowiska szkolnego/ lokalnego (uczniów, rodziców, nauczycieli) o konieczności i celowości stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych.

Filozofią „Szkoły Przyjazne Uczniom z Dysleksją” jest zmierzanie w kierunku osiągania sukcesu, a nie odnotowywania niepowodzeń. Zapewnienie wszystkim uczniom sukcesu edukacyjnego. Otwartość na problem dysleksji ze strony nauczycieli i dyrekcji szkoły.

Do III edycji programu przystąpiło aż 77 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic.

W  trakcie realizacji programu podjęte były min. następujące działania:

  • Obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji (konkursy dla uczniów, gazetki, konsultacje z rodzicami), Uczniowie z ryzyka dysleksji i z dysleksją rozwojową brali udział w międzyszkolnych, dzielnicowych  konkursach ortograficznych, konkursach czytania i ortograficzno-plastycznych zorganizowanych specjalnie z myślą o uczniach ze specyficznymi trudnościami w nauce, Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zorganizowana została uliczna Gra Terenowa ulicami Starego Miasta - ORTOGRAFICZNY SZLAK 7 INTELIGENCJI”.
    We wspólnej zabawie wzięło udział ponad 150 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Byliśmy współorganizatorami gry terenowej, odpowiedzialnymi za stanowisko inteligencji matematycznej, które mieściło się w Muzeum na Barbakanie.

 Uroczyste wręczenie certyfikatów i podsumowanie III edycji odbyło się 15 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 321, przy ulicy Szadkowskiego 3 w Warszawie.

Tytuł „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją” przyznano 65 placówkom z Warszawy i okolic w tym 27 certyfikatów
z wyróżnieniem.

Nasza szkoła po raz trzeci została uhonorowana certyfikatem, a po raz drugi Certyfikatem z Wyróżnieniem.

Obecnie jesteśmy w trakcie IV edycji projektu, którego zakończenie przewidziane jest na czerwic 2018r.

 

Koordynatorzy projektu

Bożena Kalata-Grula i Agnieszka Sieradzka-Słyk