Kalendarium

Niedziela, 2020-05-31

Imieniny: Anieli, Feliksa

Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

Projekt zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń– a w nim zespół doradców metodycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Instytucjami wspierającymi były: Główny Oddział nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Biuro Edukacji oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

IV edycja programu obejmowała lata szkolne 2016/2017 oraz 2017/2018

„Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” to projekt adresowany do szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego (powiaty okolic m.st. Warszawy).

  Celem projektu "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją" jest:

- zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania
i pisania przez udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- przekonanie środowiska szkolnego/ lokalnego (uczniów, rodziców, nauczycieli) o konieczności
i celowości stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych.

Filozofią „Szkoły Przyjazne Uczniom z Dysleksją” jest zmierzanie w kierunku osiągania sukcesu, a nie odnotowywania niepowodzeń. Zapewnienie wszystkim uczniom sukcesu edukacyjnego. Otwartość na problem dysleksji ze strony nauczycieli i dyrekcji szkoły.

Do IV edycji programu przystąpiły 64szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
z Warszawy i okolic oraz z Krakowa.

W  trakcie realizacji programu podjęte były min. następujące działania:

  • Obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji (konkursy dla uczniów, gazetki, konsultacje
    z rodzicami),
  • Uczniowie z ryzyka dysleksji i z dysleksją rozwojową brali udział w międzyszkolnych, dzielnicowych  konkursach ortograficznych, konkursach czytania, języka angielskiego i ortograficzno-plastycznych zorganizowanych specjalnie z myślą o uczniach ze specyficznymi trudnościami w nauce,
  • Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zorganizowana została uliczna Gra Terenowa ulicami Warszawy - ORTOGRAFICZNY SZLAK 7 INTELIGENCJI”. We wspólnej zabawie wzięło udział ponad 150 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Byliśmy współorganizatorami gry terenowej, odpowiedzialnymi za stanowisko inteligencji językowej, które mieściło się przy Pałacu Dzieci
    i Młodzieży w Warszawie.

 Uroczyste wręczenie certyfikatów i podsumowanie IV edycji odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 321, przy ulicy Dekutowskiego 3 w Warszawie.

Tytuł „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją” przyznano 40 placówkom, w tym 22 certyfikaty
z wyróżnieniem.

Nasza szkoła po raz czwarty została uhonorowana certyfikatem, a po raz trzeci Certyfikatem
z Wyróżnieniem. Certyfikat został przyznany na 4 lata.

 

Koordynatorzy projektu

Agnieszka Sieradzka-Słyk  i Bożena Kalata-Grula