Kalendarium

Sobota, 2021-02-27

Imieniny: Gagrieli, Liwii

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Kochani uczniowie, rodzice i nauczyciele!

W naszej szkole staje się już tradycją obchodzenie tego szczególnego dnia. Ubieramy się wówczas na niebiesko i robimy sobie wspólne zdjęcie na znak naszej solidarności z osobami z autyzmem.Coroczne obchody tego dnia mają zwrócić naszą uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Poza niebieskim strojem, tego dnia nauczyciele na lekcjach wychowawczych wyjaśniają uczniom dlaczego 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.Na chwilę obecną nie możemy tego zrobić na żywo, stąd pomysł aby udostępnić prezentację o Autyzmie całej społeczności szkolnej. Zawiera ona treści jakie chcielibyśmy przypomnieć – jednak trzeba pamiętać, że żadna prezentacja nie ujmie i nie wyczerpie tego tematu.

Z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia prezentacji.

https://sp114edupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/7156378_sp114edupl_onmicrosoft_com/ESCPsjQlBcdNvCecVNosrGQB3G15e9TYUPV9rbIuScIbng?e=jiAKxX