Kalendarium

Środa, 2021-01-27

Imieniny: Anieli, Juliana

Rok szkolny 2018/2019

 

ZDROWE JEDZENIE, SPORT I RATOWANIE TO JEST DLA NAS W TYM ROKU ZADANIE!

2018/2019

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE

 

 

 1. Powołanie zespołu Promocji Zdrowia

Koordynator- A. Gromek

Nauczyciele:S. Kuśmierz, G. Kozłowski, D. Walczuk, K. Protazy, M. Kardas, A. Kmieć, K. Wilk, M. Mularczyk, K. Piotrowska, K. Sarota, M. Wódkiewicz, A. Dubczyńska ,pielęgniarka szkolna.

 

Hasła przewodnie:

 1. 1.      Kolory świateł i kanapek mają znaczenie!
 • Bezpieczeństwo ponad wszystko!
 • Rok ciszy!
 • Jesteś tym co jesz!
 • Safer Internet.
 1. 2.     Pomaganie jest cool! Ruszaj, a nie stój!
 • Pomóż! Nie bądź obojętny!
 • Festyn rodzinny.
 • Zdrowie to bezcenny skarb!
 • Dzień sportu.
 • Trzymaj formę.
 • Nie Pal Przy mnie, proszę!
 • Czyste powietrze wokół nas!
 • Więcej wiem, mniej choruję!
 • Zdrowo jem, Więcej wiem!
 • Pokój pierwszej pomocy!

 

Odpowiedzialni

Realizacja tego planu wymaga współdziałania wielu podmiotów w szkole jak  i instytucji wspierających. W szkole to: zespół do spraw promocji zdrowia, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, dyrekcja oraz rodzice, organizacje uczniów, pielęgniarka szkolna, pracownicy obsługi.

Instytucje współdziałające

Realizacja programu wymaga współdziałania z następującymi instytucjami oraz przedstawicielami społeczności szkolnej i lokalnej Targówka:

 

 • Urzędem  Dzielnicy Targówek
 • SZPZLO Warszawa – Targówek
 • strażą miejską i policją ( w zakresie profesjonalnego wspierania zadań dotyczących zapewnienia  bezpieczeństwa oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych )
 • pielęgniarką szkolną
 • radą rodziców
 • dietetykiem
 • psychologiem, pedagogiem
 • samorządami szkolnymi

 

 

Adresaci

Planowane działania są  adresowane głównie do uczniów, ale również do rodziców, wychowawców i nauczycieli.

 

 

Metody działania

Zamierzone cele realizowane będą podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez nauczycieli, pracowników szkoły i instytucje współdziałające przy wykorzystaniu zarówno metod pasywnych, takich jak pogadanki, wykłady, rozmowy i inne; aktywnych takich, jak zajęcia warsztatowe, konkursy, drama itp. .

 

Ewaluacja

Prowadzone działania będą na bieżąco odnotowywane w dziennikach lekcyjnych i protokołach rad pedagogicznych. Informacje o działaniach pojawią się w formie sprawozdań na zakończenie każdego semestru.

Zespół Promocji Zdrowia