Kalendarium

Sobota, 2021-02-27

Imieniny: Gagrieli, Liwii

Organizacja pracy szkoły w innym systemie kształcenia

Zmiana przepisów oświatowych w związku z trwającą epidemią COVID – 19 umożliwia prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 114 wprowadzono zasady nauczania na odległość, zmianie ulega sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 114 (Regulamin organizacji pracy w innym systemie kształcenia w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie znajduje się w zakładce o szkole/dokumenty oraz został przesłany pocztą Librus i emailem do rodziców z grup przedszkolnych).

Za nami dni, które spędzamy w domu, często przed komputerem. Dla wszystkich nas to nowa i trudna sytuacja, z którą musimy sobie poradzić.

 Rozpoznaliśmy Państwa potrzeby, ale i problemy związane z dostępnością do internetu, oraz sprzętu. Rozpoznaliśmy również potrzeby i możliwości sprzętowe nauczycieli.

Sprawdziliśmy z jakich narzędzi nauczyciele korzystali w tym czasie i z jakich mogą korzystać. Zapewniam Państwa, że w tych trudnych warunkach cały czas kadra nauczycieli uczy się organizacji zdalnego nauczania. Na pewno musimy korzystać z pewnych kanałów komunikacji i platform, które spełniają zapisy RODO. Mamy obowiązek uczulić dzieci na ochronę danych osobowych i wykorzystania wizerunku. 

Planując pracę ucznia braliśmy pod uwagę równomierne obciążenie w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć do wieku, możliwości psychofizyczne podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Braliśmy pod uwagę fakt, że dzieci młodsze bez wsparcia rodzica  nie poradzą sobie z zadaniami i obsługą sprzętu. Planując zadania będziemy brać pod uwagę dopuszczalny czas spędzony przed monitorem (dzieci 7 lat - do 30 minut dziennie, powyżej 7 lat do 60 minut). Pamiętajmy, że zdalna praca, to nie tylko praca z multimediami, pozostają ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń, karty pracy,  papierowy podręcznik, książki, inne proponowane ćwiczenia itp.  Nauczyciele prowadzą dla rodziców i uczniów indywidualne konsultacje codziennie w godzinach 8.00 - 16.00. Kanałem informacyjnym z rodzicami i uczniami są dziennik Librus, telefon lub inna forma ustalona wspólnie (SMS, komunikatory społeczne).

W razie jakichkolwiek problemów z organizacją pracy, proszę o bezpośredni kontakt z wychowawcami klas w sposób sprawdzony i wypracowany. Wychowawcy klas czuwają nad właściwym  organizowaniem pracy w innym sposobie kształcenia. Zespół kierowniczy również pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

 Od 30 marca 2020r. sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, tel. 22 679-46-92, 22 678-88-18, email – sekretariat@sp114.edu.pl, szkola@sp114.edu.pl. Pracownicy administracji pracują zdalnie, w szkole pełnią dyżury. Poczta szkoły odbierana jest na bieżąco. Boisko Orlik jest zamknięte.

 

Rodzice i uczniowie otrzymali nowy plan lekcji, który może ulegać modyfikacjom. Będą przesyłać treści zbiorcze z przedmiotów, zadania do wykonania dla ucznia. Wszyscy wychowawcy na bieżąco kontaktują się z rodzicami ze swoich klas oraz rodzicami z rady rodziców klasy. Z nauczycielami przedmiotu kontakt pozostaje przez dziennik Librus, pocztę służbową (zakładka strony www – o nas/nauczyciele) lub przez inny kanał wspólnie ustalony. Psycholodzy i pedagodzy pozostają do dyspozycji dzieci i rodziców przez dziennik Librus, pocztę służbową lub przez wirtualną skrzynkę na sygnały (Anonimowa skrzynka na sygnały).

 

Pedagodzy – Kamila Tekowska (ktejkowska@sp114.edu.pl) i Krzysztof Burda (kburda@sp114.edu.pl

Psycholodzy – Magdalena Gajewska (mgajewska@sp114.edu.pl) i Mariusz Jakubowski (mjakubowski@sp114.edu.pl)