Kalendarium

Poniedziałek, 2020-08-10

Imieniny: Bianki, Borysa

Pismo sekretarza m.st. Warszawy oraz organizacja przebywania w szkole interesantów (składanie dokumentów)

Organizacja przebywania w szkole interesantów w tym rodziców. Dostarczanie niezbędnych dokumentów (np. rekrutacja), odbiór podręczników z szafek itp. w czasie zamknięcia szkoły:

Budynek szkoły jest zamknięty. Dostęp do sekretariatu jest niemożliwy.

Do komunikacji służy dzwonek na drzwiach wejściowych.

Dokumenty dostarczane (np. wniosek rekrutacyjny) są do specjalnego pojemnika wystawionego na zewnątrz budynku lub w wejściu do szkoły. Rodzic otrzymuje poświadczenie złożonych dokumentów.

Należy ograniczyć przyjmowanie/przynoszenie innych dokumentów oprócz wniosków rekrutacyjnych.

Dozorca przekazuje dokumenty do sekretariatu.

Wszystkie czynności odbywają się w rękawiczkach.

Polecam dostarczanie dokumentacji scanem (email do szkoły – szkola@sp114.edu.pl, sekreatrait@sp114.edu.pl )  lub pocztą. Wskazany jest kontakt telefoniczny – 022 - 679 - 46 -92, 022- 678 – 88 – 18. Należy zadzwonić do szkoły i upewnić się czy wniosek (np. rekrutacyjny) jest kompletny (Wszystkie kryteria zaznaczone we wniosku wymagają potwierdzenia zaświadczeniem lub oświadczeniem. Przed złożeniem wniosku do szkoły należy wszystko ponownie sprawdzić. Należy nanieść/sprawdzić podpisy obojga rodziców)

W bezpośrednim kontakcie z drugą osobą należy zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 m). Wszystkie czynności należy wykonywać w rękawiczkach. Zachować reżim sanitarny.

Dostawy materiałów do szkoły pozostawiane są pod drzwiami wejściowymi do szkoły.

Uczniowie przychodzący po podręczniki lub ich rodzice, pozostają na zewnątrz budynku. Przekazują dozorcy klucz do szafki. Podręczniki pakowane są do pojemnika, który wystawiany jest na zewnątrz budynku. Uczniowie/rodzice zabierają z tego miejsca podręczniki.