Kalendarium

Poniedziałek, 2020-08-10

Imieniny: Bianki, Borysa

Zmiana zasad rekrutacji od 16 marca 2020r. w związku z koronawirusem

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce.

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
Adres email szkoły:
sekretariat@sp114.edu.pl, szkola@sp114.edu.pl
Telefon do szkoły (czynny w godzinach pracy sekretariatu 8.00 - 16.00) - 22 679 - 26 - 92; 22 678 - 88 - 18;
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki (specjalna skrzynka). W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.