Kalendarium

Poniedziałek, 2020-07-13

Imieniny: Danieli, Irwina

Fundusz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK

Projekt konkurs informatyczny "Bezpieczni w sieci"  został dofinansowany przez NASK w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych

Fundusz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych jest prowadzony przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Jego celem jest dofinansowanie rozmaitych inicjatyw edukacyjnych - projektów, pomysłów i programów - rozwijających kompetencje cyfrowe, głównie w śr ód dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w NASK mogą składać osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe oraz publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe.

Państwowy Instytut Badawczy NASK od wielu lat prowadzi działania edukacyjne umożliwiające rozwój społeczeństwa informacyjnego. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie kompetencji cyfrowych w śr ód najmłodszych użytkowników internetu. W Instytucie cyklicznie powstają raporty na temat aktywności dzieci i młodzieży w internecie, np. „Nastolatki 3.0”, organizowane są kampanie społeczne i konferencje, a także powstają treści edukacyjne.