Kalendarium

Sobota, 2021-05-08

Imieniny: Kornela, Lizy

Logopeda

Bożena Kalata-Grula- logopeda, neurologopeda, dyplomowany terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta kinezjotapingu w logopedii.

 

Logopedia-nauka zajmująca się kształtowaniem prawidłowej mowy,

zapobieganiem powstawaniu wad wymowy, likwidowaniem błędów i korekcją wad, a także nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.

 

Terapia logopedyczna-całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań

ukierunkowanych na usuniecie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

 

Celem terapii logopedycznej jest:

-kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w    zakresie fonetyki,    leksyki, gramatyki

-stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy

-doskonalenie wymowy już ukształtowanej

-wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy

przyswojonej w toku ćwiczeń

 

Zadania logopedy:

1.Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)
2. Diagnostyka ( rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)
 • przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy uczniów klas 0-III
 • diagnoza logopedyczna
 • opracowanie i udostępnienie wyników badań wychowawcom klas
3.Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)