Kalendarium

Sobota, 2021-05-08

Imieniny: Kornela, Lizy

Pedagog szkolny

KAMILA TEJKOWSKA

 

KRZYSZTOF BURDA     

 

Spotkania z rodzicami:

po wcześniejszym umówieniu się

 

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Prowadzi:

- indywidualne rozmowy wspierające,

- zajęcia z uczniami,

- pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych.

Każdy członek społeczności szkolnej – uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości , uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Pedagog szkolny:

•             Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji.

•             Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, prowadzi bazę opinii i orzeczeń.

•             Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.

•             Na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

•             Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje wnioski o stypendia, zasiłki losowe. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole)

•             Podejmuje interwencje wychowawcze,

•             Pracuje w szkolnym zespole wspierania uzdolnień,

•             Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa.