Kalendarium

Czwartek, 2019-08-22

Imieniny: Cezarego, Marii

Jadłospis

Pedagog szkolny

 MARZENA BORKOWSKA                 

Pn.   7.30 - 13.00                 

Wt.    9.30 - 16.30       

Śr.   10.00 - 17.00  

Czw.   7.30 - 13.00 

Pt.   10.00 - 15.00          

Spotkania z rodzicami:                      

Pn.   7.30 - 8.40 

Śr.    16.20 - 17.00   

 

KRZYSZTOF BURDA     

Pn.   11.30 - 16.00

Wt. 8.00 - 13.00

Śr. 11.30 - 17.00  

Czw.   8.00 - 13.00   

PT.   8.00 - 13.00  

Spotkania z rodzicami:

po wcześniejszym umówieniu się

 

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Prowadzi:

- indywidualne rozmowy wspierające,

- zajęcia z uczniami,

- pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych.

Każdy członek społeczności szkolnej – uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości , uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Pedagog szkolny:

•             Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji.

•             Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, prowadzi bazę opinii i orzeczeń.

•             Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.

•             Na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

•             Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje wnioski o stypendia, zasiłki losowe. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole)

•             Podejmuje interwencje wychowawcze,

•             Pracuje w szkolnym zespole wspierania uzdolnień,

•             Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa.