Kalendarium

Sobota, 2021-05-08

Imieniny: Kornela, Lizy

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest to działanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i objawy trudności w uczeniu się, w celu przywrócenia uczniom lepszego funkcjonowania w szkole.

Najważniejszymi założeniami prowadzonych przez nas zajęć jest kształcenie umiejętności czytania i pisania, oraz myślenia logicznego i matematycznego, usprawnianie nieprawidłowo rozwijających się funkcji poznawczych, a także stymulowanie tych dobrze rozwijających się w celu wspomagania słabiej rozwiniętych.

Oddziaływania terapeutyczne mają służyć również przezwyciężaniu zaburzeń emocjonalnych związanych z niepowodzeniami szkolnymi poprzez budowanie pozytywnej samooceny oraz wzmacnianie wiary we własne siły.

Terapeuci pedagogiczni dbają o zapewnienie dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się możliwości odnoszenia sukcesów, poprzez organizowanie licznych konkursów, w których mogą brać udział .

Terapia pedagogiczna realizowana jest w naszej szkole w różnych formach. Zajęcia odbywają się indywidualnie, w małych grupach liczących do pięciu osób oraz w formie warsztatów edukacyjno- terapeutycznych i konsultacji terapeutycznych.

Od kilku lat nasza szkoła posiada certyfikat „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją”. Bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach związanych z udziałem w projekcie np. w Grach Terenowych odbywających się na Starym Mieście czy w międzyszkolnych konkursach ortograficznych, plastyczno-ortograficznych i techniki czytania, które są adresowane dla uczniów z dysleksją rozwojową lub z tzw. ryzykiem dysleksji.

Zajęcia prowadzą:

Agnieszka Sieradzka- Słyk – dyplomowany terapeuta pedagogiczny z nauczaniem języka polskiego, terapeuta integracji sensorycznej

i

Martyna Tarnowska - specjalizującą się w zakresie Terapii pedagogicznej i wspomaganiu rozwoju dziecka oraz Pedagogice szkolnej z terapią