Kalendarium

Środa, 2021-01-27

Imieniny: Anieli, Juliana

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzony był na świecie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.    Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

  W ramach obchodów w naszej szkole odbyło się kilka działań: 10 grudnia odbył się uroczysty apel, został przeprowadzony konkurs plastyczny „Razem możemy więcej – z przyjaciółmi łatwiej pokonywać trudności” dla kl. 1-8  i oddziału przedszkolnego, konkurs sieciowy Kahoot dla kl. 5-8, została przygotowana gazetka informacyjna na półpiętrze oraz wychowawcy klas otrzymali scenariusz zajęć do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej „Afazja – co to takiego?”.

Uroczysty apel (w tym roku) poświęcony był tematyce afazji, tzn. co to jest afazja, jakie diagnozuje się jej rodzaje oraz z czym mają trudności osoby, dzieci z afazją i jak możemy ich wspierać. Spotkanie zostało przygotowane przez panie Elwirę Chojecką z klasą 5a i Agnieszkę Domieniuk z klasą 4b. Piękną oprawę graficzną (napisy i plakaty) przygotowały panie Anna Kmieć oraz Agnieszka Domieniuk.

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Razem możemy więcej – z przyjaciółmi łatwiej pokonywać trudności”:

Kategoria kl. 0-1

I miejsce – Alicja kl. 1b

Kategoria kl. 2-4

I miejsce  - Natalia kl.4b

II miejsce – Alicja kl. 4b

III miejsce – Bartosz kl. 4a

Wyróżnienie – Martyna  i Basia kl. 4b

Kategoria kl. 5-8

I miejsce – Karolina kl.6d

II miejsce – Julia kl. 5

III miejsce – Olga kl.6a

Wyróżnienie – Dawid kl.6a

 

Konkurs sieciowy Kahoot wyniki:

 I przerwa:
1 miejsce - Mateusz 7a
2 miejsce - Krzysztof 8b
3 miejsce - Marta 8a
II przerwa:
1 miejsce - Weronika 8d
2 miejsce - Karolina 8a
3 miejsce - Tymon 8a

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom wspomagającym zaangażowanym w przygotowania obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole: Elwirze Chojeckiej, Agnieszce Domieniuk, Annie Kmieć, Małgorzacie Kardas, Irinie Loika, Martynie Misiulaniec, Ewelinie Kosatce i Angelice Palenga, nauczycielom obsługującym sprzęt nagłaśniający - Grzegorzowi Kozłowskiemu oraz wszystkim wychowawcom, którzy w swoich klasach zrealizują przygotowany scenariusz. To dzięki waszej/ naszej wspólnej pracy i świadectwie otwartości na drugiego człowieka, dziecka z niepełnosprawnością – uczniowie naszej szkoły i ich rodzice mają możliwość lepszego poznania i zrozumienia trudności z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Dzięki większej świadomości uczymy się „bycia razem”, wzajemnego szacunku, jesteśmy otwarci i tolerancyjni na inność, stajemy się wrażliwsi na potrzeby drugiego człowieka.

Bardzo dziękujemy!!!

Przewodnicząca zespołu nauczycieli wspomagających

Magdalena Rulińska