Kalendarium

Piątek, 2021-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

Sprawozdanie z V edycji Targóweckiego Dyktanda dla młodzieży i dorosłych

Sprawozdanie z V edycji Targóweckiego Dyktanda dla młodzieży i dorosłych

1 grudnia 2018r. odbyła się V edycja Dyktanda dla młodzieży i dorosłych.

Organizatorem Dyktanda jest Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie.

Współorganizatorem dyktanda jest XIII LO im. Lisa-Kuli w Warszawie.

Dyktando odbyło się w XIII LO im. Lisa- Kuli w Warszawie.

Patronatem  honorowym Dyktando objął Burmistrz dzielnicy Targówek, m.st. Warszawy

Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli:

Pan Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydent m.st. Warszawy

Pan Sławomir Antonik- Burmistrz Dzielnicy Targówek

Ks. Prof. dr  hab. Stanisław Dziekoński- Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Profesor dr hab. Zbigniew Greń- Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor Andrzej Markowski- Przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk

 

II. Cele przedsięwzięcia

           

  • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego,
  • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej,
  • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych,
  • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

 

Autorem dyktanda był profesor Andrzej Markowski.

W dyktandzie wzięło udział 90 osób.

Mistrzem ortografii V Targóweckiego Dyktanda dla młodzieży i dorosłych został Arkadiusz Kleniewski

II miejsce-Tomasz Kulicki

III miejsce- Beata Stróżyczak –Kłos

Wyróżnienia otrzymali:

-Kamila Ładowska

-Maciej Gorzechowski

-Maria Kurpiewska

-Ilona Cieślak

Po dyktandzie odbył się wykład gościa honorowego- profesora Andrzeja Markowskiego pt” Zmiany we współczesnej polskiej grzeczności językowej” oraz Minimusical przygotowany przez dzieci i młodzież uczestniczącą w warsztatach taneczno- wokalnych „Świat Musicalu 2018”.