Kalendarium

Wtorek, 2018-07-17

Imieniny: Aleksego, Bogdana

Jadłospis

Ubezpieczenie w roku 2017/2018

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018. Towarzystwo COMPENSA
Suma Ubezpieczenia - 35 000 PLN, wysokość składki 45 PLN
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata 24h/dobę.
Postępowanie przy zgłaszaniu szkody – roszczenia
1. Należy pobrać ze strony szkoły wniosek - „ Zgłoszenie szkody ‘’
2. Wniosek podstemplować w sekretariacie lub podpisać przez upoważnioną osobę z Rady Rodziców.
3. Przesłać wniosek i całą dokumentację choroby na adres e-mailowy: szkody@compensa.pl również do wiadomości Agenta: marmatubezpieczenia@gmail.com podając w tytule Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę i nr. Szkoły .
4. Wypełniając wniosek należy uzupełnić danymi kontaktowymi w celu maksymalnego ułatwienia kontaktu :
• adres e-mail
• telefon kontaktowy do Rodzica
• nr. konta bankowego do przekazania odszkodowania
5. Jeśli rodzice poniosą koszty w związku z: rehabilitacją, zakupem środków specjalnych typu – kule , protezy itp. prosimy o pobieranie faktur imiennych .
WAŻNE
Wniosek należy składać po zakończeniu leczenia z pełnym kompletem dokumentacji medycznej!
W chwili zgłoszenia roszczenia nadawany jest Indywidualny Numer , którym należy się posługiwać w przepływie korespondencji z likwidatorem szkody .
Kontakt do Agenta
Marta Matyszczuk
e-mail : marmatubezpieczenia@gmail.com
Ubezpieczenie jest dobrowolne. Firmę ubezpieczeniową wybrała Rada Rodziców w czerwcu 2016r. Składki na ubezpieczenie zbierane są w klasach przez skarbników klasowych. Ostateczny termin wpłat do sekretariatu upływa 30 września 2016r.

W załącznikach znajdują się dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do ubezpieczenia – warunki ogólne ubezpieczenia.