Kalendarium

Sobota, 2019-03-23

Imieniny: Feliksa, Konrada

Jadłospis

„WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”

Nasza szkoła została zakwalifikowana w ramach warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych  do półrocznego pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”, którego podstawowym celem jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami warszawskimi takimi jak: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki.

 

  

Nasza szkoła została objęta patronatem Centrum Nauki Kopernik w ramach ścieżki „ Wars i Sawa bliżej nauki”. Odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz wizyty nauczycieli i uczniów na wystawach. Uczestnicy programu lepiej poznawali metodę badawczą i zdobywali doświadczenia zadawania pytań, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, rozwiązywania problemów. Nauczyciele  przy  wsparciu  trenerów CNK tworzyli materiały  do  wykorzystania  podczas  wizyt  z  uczniami  w  Koperniku  oraz  opracowali  wyniki  obserwacji  i doświadczeń.  Natomiast  uczniowie  eksperymentowali w różnych przestrzeniach edukacyjnych Kopernika. 

 

Do udziału w programie zostali wybrani uczniowie z klas V, VI i VII Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie. Są to uczniowie, którzy mają osiągnięcia w wielu konkursach oraz uczniowie, którzy na lekcjach wyróżniają się kreatywnym myśleniem.  Uczniowie zostali podzieleni na 10 grup 2 – 3 osobowych. Każda z grup otrzymała ,,książeczkę” z nazwami 7 – 8 eksponatów z wystawy ,,Ach to powietrze”. W czasie wizyty w Centrum Nauki Kopernik 16.03.2018r. przeprowadzali eksperymenty i odpowiadali na pytania zawarte w ich kartach pracy wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach, swoje obserwacje życia codziennego oraz pomoc animatorów CNK.