Kalendarium

Środa, 2018-08-15

Imieniny: Marii, napoleona

Jadłospis

Szkolny konkurs Palma wielkanocna

Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych
  •  edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową
  • zdobycie wiedzy na temat materiałów służących do wykonywania palm wielkanocnych
  • rozwijanie zdolności manualnych dzieci.

REGULAMIN:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III.

2. Warunki uczestnictwa.

Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną palmę wielkanocną, uwzględniającą tradycyjne materiały służące do jej wykonywania oraz zwyczajowe techniki zdobnicze, tj.: rośliny, które wypuszczają liście, bądź zakwitają w okresie przypadającym na Niedzielę Palmową, rośliny wiecznie zielone, trzcinę, kwiaty polne, barwinek, bibułę, wstążki, suszone kwiaty.

Forma przestrzenna palmy powinna mieć długość od pół do jednego metra.

3. Termin składania  prac: do  23 marca 2018 r. (sala nr 23 p. M. Mularczyk). Do palmy należy dołączyć wizytówkę napisaną komputerowo, zawierającą: imię, nazwisko autora oraz klasę.

4. Kryteria oceny:

W Konkursie ocenie podlegać będą palmy wielkanocne według następujących kryteriów:

- zastosowanie tradycyjnych materiałów służących do wykonywania palm wielkanocnych
oraz zwyczajowych technik zdobniczych

- staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne

5. Oceny prac dokonają organizatorzy konkursu do 26.03.2018 r.
6. Przewidziane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia.
7. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły.

8. Nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla zwycięzców zostaną rozdane na apelu szkolnym.

9. Po rozstrzygnięciu konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość zatrzymania pracy konkursowej.

 Organizatorzy  konkursu: M. Mularczyk, Z. Rudnicka, T. Żabik