Kalendarium

Sobota, 2018-12-15

Imieniny: Celiny, Ireneusza

Jadłospis

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2010, które rozpoczną edukację w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 powinni:

  1. W celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej
  • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
  • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć szkole obwodowej.

Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

 

  1. Jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:
  • pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
  • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.