Kalendarium

Niedziela, 2018-08-19

Imieniny: Emilii, Julinana

Jadłospis

Konkurs „Wydajemy własną książkę”

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida

oraz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej

i

Wolskie Centrum Kultury

 

Serdecznie zapraszają do udziału w XXV edycji wojewódzkiego konkursu

  „Wydajemy własną książkę”.

 

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie kultury czytelniczej,
 • pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży  oraz zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej 
   i edytorskiej.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  i licealnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także  do uczestników indywidualnych.

Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

 Każda nadesłana książka oceniana będzie w trzech kategoriach:

 • literackiej,
 • plastycznej,
 • edytorskiej.

Oceny dokona profesjonalne jury.

Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł „Złotej Książki”.

Sposób realizacji – wymagania konkursowe

 • Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy kilku autorów.
 • Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, np. książki-zabawki,  niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię  i wzbogacające wymowę literacką.
 • Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.

Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:

 • tytuł,
 • imię i nazwisko autora (autorów), 
 • rok i miejsce wydania.

W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.

Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację zawierającą:

 • tytuł książki
 • imię i nazwisko autora (autorów),
 • wiek autora (autorów),
 • rok i miejsce wydania,
 • imię i nazwisko opiekuna,
 • nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, a w przypadku uczestnika indywidualnego – numer telefonu kontaktowego.
 • Książki należy przekazać do 20 marca 2018 r. pani Marioli Klatowicz (sala 18).
 • Finał konkursu przewidywany jest w maju 2018 roku.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Wybrane prace stają się własnością unikatowej Biblioteki Książki Dziecięcej przy MDK „MURANÓW”.

Serdecznie zapraszam

Mariola Klatowicz