Kalendarium

Środa, 2018-08-15

Imieniny: Marii, napoleona

Jadłospis

Konkurs "Jesteśmy cząstką przyrody"

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim na temat  „Jesteśmy cząstką przyrody”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody w jej nieskażonym stanie,
 • uświadomienie łączności człowieka z naturą oraz faktu, że jesteśmy takim samym elementem środowiska jak zwierzęta i rośliny,
 • dostrzeżenie potrzeby szczególnej uwagi i dbałości o przyrodę ze względu na zagrożenia cywilizacyjne.
 • Technika prac dowolna, bez prac przestrzennych.
 • Format maksymalny A-3.
 • Prace należy składać do 20 marca 2018 roku u pani Marioli Klatowicz     w sali 18.
 • Każda praca powinna posiadać na odwrocie następujące dane:
 1. imię i nazwisko oraz wiek autora,
 2. nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu szkoły,
 3. nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Prace nie mogą być zrolowane.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace plastyczne po zgłoszeniu do udziału w konkursie stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania konkursu i działalności merytorycznej organizatorów.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem pracy dziecka do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez rodziców uczestnika wszystkich warunków niniejszego  regulaminu.
 • Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową do Galerii MDK „Muranów”.

Serdecznie zapraszam

Mariola Klatowicz