Kalendarium

Niedziela, 2020-05-31

Imieniny: Anieli, Feliksa

Edukreator na Mazowszu „Kreatywna szkoła podstawowa”

Edukreator na MazowszuKreatywna szkoła podstawowa” w działaniach na rzecz

- rozwijania aktywności uczniowskiej i zaangażowania w działalność kulturalną poprzez: promowanie uczestnictwa w kulturze, umożliwianie kontaktu z wytworami kultury i zjawiskami kulturowymi oraz działania mające na celu przygotowanie uczniów do korzystania z dorobku kulturowego,

- prowadzenia lekcji przez nauczycieli w sposób innowacyjny, pomysłowy, łączący teorię z praktyką, z wykorzystaniem elementów wychodzących poza ogólnoprzyjęte ramy nauczania, a także mających na celu przygotowanie uczniów do życia w wielowymiarowej rzeczywistości,

- organizacji konkursów, olimpiad, „dni otwartych”, festiwali, wystaw, przedsięwzięć artystycznych, społecznych czy związanych z aktywnością fizyczną, itp. mających na celu rozwój twórczego myślenia uczniów angażowania społeczności szkolnej w działania pro-pedagogiczne mające na celu integrowanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego, a także budowanie przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi kreatywności uczniów,

- prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez nauczycieli, które w sposób kreatywny rozwijają pasje uczniów.