Kalendarium

Czwartek, 2021-09-23

Imieniny: Bogusława, Liwiusza

Drugi etap ogólnopolskiego konkursu Celebramos el Día de la Lengua Española.

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że pierwszy etap konkursu Celebramos el Día de la Lengua Española już za nami.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prezentacje.

Możecie obejrzeć je klikając w poniższy link:

https://drive.google.com/drive/folders/12ZQ5FQFPE92LfieKQCz6OdMykqC_4Zju?usp=sharing

Drugi etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu quizu na platformie Kahoot sprawdzającego wiedzę zawartą w przygotowanych przez Was prezentacjach.

Uprzejmie informujemy, że quiz odbędzie się na żywo na platformie Teams dnia 4 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 19:00. Link do spotkania podajemy poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBmOGEyYjktNWYzMS00NjU0LWIxYWYtZDczMzE5YjlhOGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%225684a137-ebf7-4650-9e47-dc5d37b5bef4%22%7d

Życzymy miłego oglądania wspaniałych prezentacji i powodzenia podczas quizu!

Szkoła Podstawowa nr 114 w Warszawie