Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-08

Imieniny: Beaty, Juliana

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka i czat internetowy

Rzecznik Praw Dziecka uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie z wspierającą je osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. 

Przedsięwzięcie to stanowi odpowiedź na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, 

Dzieci oraz młodzi ludzie każdego dnia borykają się z problemami przemocy rówieśniczej i domowej, nadużyciami ze strony dorosłych, depresją, hejtem - również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwym traktowaniem, brakiem zrozumienia, trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami, samotnością, a także innymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych - nie zawsze jednak tę pomoc otrzymując. W takiej sytuacji, pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla najmłodszych jest potrzebna już dzisiaj.

Dziecięcy Telefon Zaufania jest całodobowy. Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.
Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika - brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia.


Pozdrawiamy,
Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny