Kalendarium

Wtorek, 2021-03-09

Imieniny: Dominika, Franciszki

Wykład Wszechnicy Edukacyjnej

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. Biologia człowieka, a jego miejsce we współczesnym świecie”.

 

Wykład w formie on-line odbędzie się 14 grudnia b.r. o godz. 18:00.

 

Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk- jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 11 grudnia b.r.