Kalendarium

Czwartek, 2019-03-21

Imieniny: Benedykta, Lubomiry

Jadłospis

Zima w Mieście

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi (15 – 26 stycznia 2018r.) a tym samym kolejną edycją Programu „Zima w mieście” wydawanie kart będzie prowadził sekretariat szkoły. Rekrutacja będzie trwała od 24 listopada do 8 grudnia 2017 r.

Uczniowie chętni do udziału w Programie a korzystający w ciągu roku szkolnego z obiadów finansowanych przez OPS, stypendium „Posiłek dla ucznia” lub tzw. ”obiadów miejskich”  musza otrzymać z macierzystej szkoły zaświadczenie o korzystaniu z tej formy pomocy (druk w załączeniu).

Druk wypełnia pedagog szkoły, do której uczeń uczęszcza. Na tej podstawie uczniowie będą zwolnieni z wniesienia opłaty za wyżywienie w trakcie „Zimy w mieście”.