Kalendarium

Sobota, 2021-05-08

Imieniny: Kornela, Lizy

Gimnastyka korekcyjna

Nauczycielem gimnastyki korekcyjnej jest Katarzyna Wilk.

 Celem gimnastyki korekcyjnej jest pomoc dziecku w kształtowaniu i utrwalaniu nawyku prawidłowej postawy  poprzez eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, działania profilaktyczne oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy. Zajęcia odbywają się w poniedziałek 8:55-9:40 korytarz na pierwszym piętrze, środa 8:00-8:45 korytarz drugie piętro, 8:55-9:40 korytarz pierwsze piętro oraz w czwartek 8:00-8:45 korytarz pierwsze piętro 

W trakcie zajęć korygowane są następujące wady:

• skolioza,

• plecy okrągłe,

•plecy wklęsłe,

• plecy wklęsło-okrągłe,

• plecy płaskie,

• klatka piersiowa kurza,

• klatka piersiowa lejkowata,

• koślawość kolan i stóp,

• płaskostopie.

         Aby zapobiec wadom postawy u dzieci należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

• Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.

• Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.

• Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów przez:

• dobór ćwiczeń korekcyjnych, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i określonej wady postawy,

• zastosowanie urozmaiconych i oryginalnych form ćwiczeń środków dydaktycznych, przyrządów i przyborów,

• ścisłą współpracę nauczyciela z rodzicami, pielęgniarką szkolną oraz wychowawcami,

• wyzwalanie radości u dzieci w czasie zajęć, eksponowanie ich osiągnięć i postępów,

• miłą i przyjazną atmosferę podczas ćwiczeń.