Kalendarium

Środa, 2022-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl

 

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

W pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021 wraz z adresami internetowymi warszawskich szkół ponadpodstawowych.

 

Na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę - rok szkolny 2020/2021.

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać:

typ szkoły,
dzielnicę,
typ oddziałów,
preferowane języki,
przedmioty rozszerzone,
przedmioty punktowane.
Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów:

integracyjnych,
dwujęzycznych, międzynarodowych,
sportowych i mistrzostwa sportowego.

Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych została przygotowana w ramach projektu Sięgnij po Więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej.