Kalendarium

Wtorek, 2020-07-14

Imieniny: Kamili, Kamila

Nasza szkoła, nasz patron

Miesiąc marzec jest szczególnym miesiącem w życiu naszej szkoły. Właśnie w marcu obchodzimy rocznicę śmierci patrona szkoły Jędrzeja Cierniaka. W tym roku jest to rocznica szczególna, gdyż połączona jest  z obchodami 100 lecia istnienia szkoły. W świetlicy uczniowie mieli okazję pod koniec lutego rozwiązywać diagram poświęcony patronowi i szkole. Diagram liczył 50 wyrazów: patron , Jan , Zaborów, taniec, Rozalia, nauczyciel, Palmiry, Pawiak, Uniwersytet Jagielloński, filologia klasyczna, polonistyka, Jędrzej Cierniak, pedagog, kultura, tajne nauczanie, historia, student , kursy, Ludwik Hendzel, bieg, obrzędy,

Maria Nawrocka, redaktor, pieśni, zwyczaje, wieś, rajd, Kampinos, język polski , marzec, październik, Nizner, kronika, tablica,  sztandar, klasa ,Orlik, chór, Hanna, Jadwiga, wojna, grób, wizytator.

2 i 3 marca nastąpiło ogłoszenie wyników diagramu. Oto one:

I miejsce (50 wyrazów)

Jakub Ostasz kl.2b

Maciek Ostasz kl.4c

Marysia Kowalczyk i Zofia Mędrek – Kieliszek kl.3a

Olivier Muszyński kl.1c

II miejsce (49 wyrazów)

Marika Michaluk kl.3b i Alicja Turant kl.3c

Aleksandra Kaczor i Alicja Stelmaszuk kl.1b

III miejsce (48 wyrazów)

Kinga Nowak i Julia Radzio kl.3a

IV miejsce (47 wyrazów)

Adrian Kopeć i Nikodem Stawecki kl.3b

Michał Zawadzki i Tomasz Stolarczyk kl.3b

Antoni Koszewski kl.3c

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Podczas zajęć świetlicowych powstały różnokolorowe wycinanki ludowe, które zawisły na tablicach w świetlicy oraz na parterze i półpiętrze szkoły, uczniowie śpiewali ludowe piosenki. Dzieci podzielone na zespoły rozwiązały krzyżówkę tematyczną z hasłem ,,Jędrzej Cierniak”., słuchały fragmentów książki ,,Wspomnienia o Jędrzeju Cierniaku”. Zofii Mazurowej i Leonildy Wyszomirskiej. Dużo wrażeń, zapytań wywołało oglądanie kronik świetlicy i szkoły, czytanie ich fragmentów. Jeden z nich szczególnie zwrócił naszą uwagę, gdyż w tym roku obchodzimy 100 lecie szkoły, a we fragmencie jest mowa o 50 leciu szkoły:

,,Złota jubilatka”.

1.9.1920r – 1.9.1970r.

,,W roku szkolnym 1970/71 odbyła się uroczystość 50 lecia istnienia naszej szkoły.(…).

,,…Oto Słowa pieśni napisanej pod melodię ,,Srebrne wesele”., a odśpiewanej na uroczystościach związanych z 50 leciem istnienia naszej szkoły.

,,Dziś w szkole cichutko powiedział nam skrzat

Że święto jest w szkolnej rodzinie

Bo właśnie minęło 50 jej lat

Nie prędko tak drugie upłynie

Złote wesele, koledzy śpiewajmy życzenia co tchu

Życzmy jej wiele, w miłości, braterstwie niech czeka lat stu

Dla wolnej Polski, niech uczy, niech kocha dziecięcy nasz świat

Złote wesele, bo szkole minęło

 50 już lat, 50 już lat!

I jeszcze po cichu powiedział

też skrzat

Że smutki w radościach gubiła

A ze społeczeństwem w te 50 lat

Wszystkie swe troski dzieliła

Choć w ciasnych izbach bez wody,

bez światła, bez ulic i dróg

Trzy pokolenia tyś wiodła i strzegła

by nie zmógł ich wróg

W ogniu walk cichych, czyniłaś z nich ludzi na lepszy ten świat

Więc czcimy twoje te tak wysłużone 50 już lat, 50 już lat!”.

Autorką tego fragmentu jest Maria Nawrocka, wieloletnia kronikarka naszej szkoły.